Als u een IPAM-oplossing van derden hebt geïmporteerd, geconfigureerd en geregistreerd in vRealize Orchestrator, kunt u deze gebruiken om IP-adressen op te halen van die externe provider.

U kunt een extern netwerkprofiel maken dat een endpoint van een geregistreerde externe IPAM-provider gebruikt om de instellingen voor de gateway, het subnetmasker en DHCP/WINS op te halen.

U kunt een of meer netwerkbereiken van statische IP-adressen in het netwerkprofiel definiëren voor gebruik bij het inrichten van een machine. Als u geen bereik opgeeft, kunt u een netwerkprofiel gebruiken als netwerkreserveringsbeleid om een reserveringsnetwerkpad te selecteren voor de netwerkkaart van een virtual machine (vNIC).

Zie Een extern netwerkprofiel maken met het meegeleverde IPAM-endpoint voor informatie over het maken van een extern netwerkprofiel zonder een IPAM-provider te gebruiken of door het endpoint van de opgegeven interne IPAM-provider te gebruiken.

Volgende stappen

U kunt een netwerkprofiel toewijzen aan een netwerkpad in een reservering of een architect van blueprints kan het netwerkprofiel in een blueprint opgeven. U kunt het externe netwerkprofiel gebruiken wanneer u een on-demand NAT of geleid netwerkprofiel wilt maken.