U kunt instellingen uit een OVF importeren om een of meer waardesets te maken voor een imageonderdeelprofiel dat u wilt gebruiken in een vRealize Automation-blueprint met parameters.

Nadat u waardesetdefinities voor het Image-onderdeelprofiel hebt geïmporteerd, kunt u een of meer waardesets aan het onderdeelprofiel toevoegen voor een vSphere-machineonderdeel in een blueprint. Wanneer een gebruiker een catalogusitem aanvraagt, kan deze een beschikbare Image selecteren en implementeren met behulp van de parameters die zijn gedefinieerd in de waardeset van de image.

Wanneer u een OVF importeert, worden de door gebruikers instelbare eigenschappen en waarden van het OVF-bestand niet als aangepaste eigenschappen in de waardeset geïmporteerd. Als u nieuwe aangepaste eigenschappen van het geïmporteerde OVF voor de imagewaardeset wilt gebruiken, moet u de nieuwe aangepaste eigenschappen handmatig definiëren in het vSphere-machineonderdeel of de algemene blueprint. De aangepaste eigenschappen in de blueprint met parameters zijn dan van toepassing op de waardeset van elke onderdeelprofielimage.
Opmerking: De aangepaste OVF-eigenschappen voor vRealize Automation zijn niet van toepassing op aangepaste OVF-eigenschappen voor vSphere. U kunt eventueel ook een imagewaardeset maken voor vRealize Automation en een voor vSphere.

Zie Het toewijzen van parameters aan blueprints begrijpen en gebruiken voor meer informatie over het gebruik van onderdeelprofielen voor parameterisering van blueprints.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een beheerder met de toegangsrechten voor tenantbeheerder en IaaS-beheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Woordenboek voor eigenschappen > Onderdeelprofielen.

  Profielen voor afbeeldings- en grootteonderdelen.
 2. Klik op Image in de kolom Naam.

  Er wordt informatie over de geboden eigenschap van het image-onderdeel weergegeven.

 3. Klik op het tabblad Waardesets.
 4. Als u een nieuwe waardeset wilt definiëren, klikt u op Nieuw en configureert u de Image-instellingen.
  1. Voer in het veld Weergavenaam een waarde in om aan het scheidingsteken ValueSet toe te voegen, bijvoorbeeld ProdOVF.
  2. Accepteer de standaardwaarde die wordt weergegeven in het tekstvak Naam of voer een aangepaste naam in.
  3. Voer in het tekstvak Beschrijving een beschrijving in zoals Versie-instellingen voor kloonscenario A.
  4. Selecteer Actief of Inactief in het vervolgkeuzemenu Status.
   Selecteer Actief om de waardeset zichtbaar te maken in het aanvraagformulier voor catalogusinrichting.
  5. Selecteer de versie-actie Maken.
  6. Selecteer Server of Desktop als blueprinttype.
  7. Selecteer de inrichtingswerkstroom ImportOvfWorkflow.
  8. Gebruik de indeling https://server/mapnaam.ovf of de naam.ova om het pad naar de OVF-URL in te voeren.
  9. Als u verificatie inschakelt voor de server die als OVF-host fungeert, voert u de verificatiegegevens in waarmee de gebruiker wordt geverifieerd.
  10. Als een OVF wordt gehost op een website en u een proxyendpoint hebt gemaakt om de website te openen, selecteert u Proxy gebruiken en selecteert u het beschikbare proxyendpoint.
 5. Klik op Opslaan.
 6. Klik op Voltooien wanneer u tevreden bent met uw instellingen.

Volgende stappen

Nadat u de image hebt gemaakt en het OVF-bestand waarmee de imagewaardeset wordt gedefinieerd, hebt geïmporteerd, kunt u de image toevoegen aan een vSphere-machineonderdeel in een blueprint.