Bij het configureren van een connector voor Beheer van directory's om gebruikers te verifiëren, wordt een Workspace-IdP gemaakt en wordt wachtwoordverificatie ingeschakeld.

U kunt extra connectoren configureren om te functioneren achter meerdere load balancers. Wanneer in uw implementatie meerdere load balancers aanwezig zijn, kunt u extra Workspace-identiteitsproviders voor verificatie configureren in elke configuratie van een load balancer.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > Beheer van directory's > Identiteitsproviders.
  Op deze pagina worden alle geconfigureerde identiteitsproviders weergegeven.
 2. Klik op Identiteitsprovider toevoegen.
  Er wordt een menu weergegeven met opties voor de identiteitsprovider.
 3. Selecteer Workspace-IdP maken.
 4. Voer de juiste informatie in om de identiteitsprovider te configureren.
  Optie Beschrijving
  Naam van identiteitsprovider Voer de naam van deze ingebouwde identiteitsproviderinstantie in.
  Gebruikers Selecteer de gebruikers die u wilt verifiëren. De geconfigureerde directory's worden weergegeven.
  Gebruikers Selecteer de groep van gebruikers die zich kunnen verifiëren met deze Workspace-identiteitsprovider.
  Netwerk De bestaande netwerkbereiken die zijn geconfigureerd in de service worden weergegeven. Selecteer het netwerkbereik voor de gebruikers op basis van de IP-adressen die u voor verificatie wilt omleiden naar deze identiteitsproviderinstantie.
  Verificatiemethoden Verificatiemethoden die zijn geconfigureerd voor de service, worden weergegeven. Schakel het selectievakje in voor de verificatiemethoden die u wilt koppelen aan deze identiteitsprovider.

  Voor apparaatcompliance en wachtwoordverificatie met AirWatch en AirWatch Connector moet u ervoor zorgen dat de optie is ingeschakeld op de configuratiepagina van AirWatch.

 5. Klik op Toevoegen.