U kunt sommige van de kenmerken van een element op de formulierpagina met aangepaste brondetails bewerken. Elk standaardveld op de pagina vertegenwoordigt een eigenschap van de aangepaste bron. U kunt het type van een eigenschap of de standaardwaarden ervan niet wijzigen, maar u kunt wel de naam, grootte en beschrijving bewerken.

Voorwaarden

Procedure

  1. Selecteer Ontwerpen > XaaS > Aangepaste bronnen.
  2. Klik op de aangepaste bron die u wilt bewerken.
  3. Klik op het tabblad Detailsformulier.
  4. Wijs het element aan dat u wilt bewerken en klik op het pictogram Bewerken.
  5. Voer een nieuwe naam in voor het veld in het tekstvak Label om het label te wijzigen.
  6. Bewerk de beschrijving in het tekstvak Beschrijving.
  7. Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu Grootte om de grootte van het element te wijzigen.
  8. Selecteer een optie in het vervolgkeuzemenu Labelgrootte om de grootte van het label te wijzigen.
  9. Klik op Indienen.
  10. Klik op Voltooien.