Het Directories Management-beleid bestaat uit een verzameling regels die criteria opgeven waaraan moet worden voldaan, zodat gebruikers toegang kunnen krijgen tot hun toepassingsportal of opgegeven webtoepassingen kunnen starten.

U maakt de regel als onderdeel van een beleid. Met elke regel in een beleid kan de volgende informatie worden opgegeven.

  • Het netwerkbereik van waaruit gebruikers zich mogen aanmelden, zoals binnen of buiten het bedrijfsnetwerk.
  • Het apparaattype dat toegang krijgt via dit beleid.
  • De volgorde waarin de ingeschakelde verificatiemethoden worden toegepast.
  • Het aantal uren dat de verificatie geldig is.
  • Aangepast bericht Toegang geweigerd.
Opmerking: Het beleid beheert de periode die een webtoepassingssessie duurt niet. Het beheert de hoeveelheid tijd die gebruiker krijgen om een webtoepassing te starten.

De Directories Management-service bevat standaardbeleid dat u kunt bewerken. Met dit beleid wordt toegang tot de service als geheel beheerd. Zie Het standaardtoegangsbeleid toepassen. U kunt aanvullend beleid maken voor het beheren van toegang tot specifieke webtoepassingen. Als u geen beleid toepast op een webtoepassing, is het standaardbeleid van toepassing.