Na het maken en publiceren van blueprints en acties, kunt u een vRealize Automation-service maken, catalogusitems configureren en rechten en goedkeuringen toewijzen.

De checklist voor het configureren van de servicecatalogus geeft een algemeen overzicht van de vereiste stappen om de catalogus te configureren en bevat koppelingen naar beslissingspunten of gedetailleerde instructies per stap.

Tabel 1. Checklist voor configuratie van servicecatalogus
Taak Vereiste rol Details
Selectievakje Een service toevoegen tenantbeheerder of catalogusbeheerder Zie Een service toevoegen.
Selectievakje Een catalogusitem toevoegen aan een service. tenantbeheerder of catalogusbeheerder Zie Catalogusitems toevoegen aan een service.
Selectievakje Het catalogusitem voor de service configureren. tenantbeheerder of catalogusbeheerder Zie Een catalogusitem configureren.
Selectievakje Rechten maken en toepassen op het catalogusitem. tenantbeheerder of bedrijfsgroepbeheerder Zie Gebruikers rechten verlenen voor services, catalogusitems en acties.
Selectievakje Goedkeuringsbeleid maken en toepassen op het catalogusitem. tenantbeheerders of goedkeuringsbeheerders kunnen goedkeuringsbeleid maken

tenantbeheerders of bedrijfsgroepbeheerders kunnen goedkeuringsbeleid toepassen

Zie Goedkeuringsbeleid maken.