Afhankelijk van uw werkomgeving kan het aan te raden zijn enkele configuratiewijzigingen aan te brengen voordat u de omgeving onder vRealize Automation-beheer kunt plaatsen of voordat u bepaalde functies kunt implementeren.

Tabel 1. Uw omgeving voorbereiden voor integratie van vRealize Automation
Omgeving Voorbereidingen
VMware NSX NSX for vSphere en NSX-T Als u NSX for vSphere of NSX-T wilt gebruiken om netwerk-, beveiligings- en load balancer-functies te beheren van VM’s die zijn ingericht met vRealize Automation, moet u uw NSX-instantie voorbereiden voor integratie. Zie Checklist voor de voorbereiding van de netwerk- en beveiligingsconfiguratie van NSX.
VMware vCloud Director vCloud Director Installeer en configureer uw vCloud Director-instantie, stel vSphere- en cloudbronnen in en verkrijg of maak de juiste verificatiegegevens om vRealize Automation toegang te geven tot uw vCloud Director-omgeving. Zie Uw vCloud Director-omgeving voorbereiden voor vRealize Automation.
VMware vCloud Air vCloud Air Registreer uw vCloud Air-account, stel uw vCloud Air-omgeving in en verkrijg of maak de juiste verificatiegegevens om vRealize Automation toegang te geven tot uw omgeving. Zie vCloud Air- en vCloud Director-inrichting voorbereiden.
Amazon AWS Amazon Web Services Bereid elementen en gebruikersrollen voor in uw Amazon Web Services-omgeving voor gebruik in vRealize Automation en leer hoe Amazon Web Services-functies worden toegewezen aan vRealize Automation-functies. Zie Voorbereiding van uw Amazon Web Services-omgeving.
Microsoft Azure Configureer netwerken om VPN-tunnels te gebruiken ter ondersteuning van softwareonderdelen op Azure-blueprints. Zie Netwerk-naar-Azure VPC-connectiviteit configureren.
Openstack Red Hat OpenStack Als u Red Hat OpenStack wilt gebruiken voor het beheer van netwerk- en beveiligingsfuncties van machines die zijn ingericht met vRealize Automation, bereidt u de Red Hat OpenStack-instantie voor op integratie. Zie Functies voor netwerk en beveiliging in Red Hat OpenStack voorbereiden.
SCVMM SCVMM Configureer opslag, het netwerk en lees meer informatie over de beperkingen voor naamgeving van sjablonen en hardwareprofielen. Zie Voorbereiding van uw SCVMM-omgeving.
Externe IPAM-providers Registreer een extern IPAM-providerpakket of invoegtoepassing, voer de configuratiewerkstromen uit en registreer de IPAM-oplossing als een nieuw vRealize Automation endpoint. Zie Checklist voor het bieden van ondersteuning voor externe IPAM-providers.
Alle overige omgevingen U hoeft geen wijzigingen in uw omgeving aan te brengen. U kunt beginnen met het voorbereiden op het inrichten van machines door sjablonen, opstartomgevingen of installatiekopieën van machines te maken. Zie Voorbereiding op inrichting van machine.