U maakt de XaaS-blueprint Een gebruiker in een groep maken zodat u een werkstroom kunt uitvoeren waarmee een Active Directory-gebruiker wordt toegevoegd en de gebruiker wordt toegewezen aan een Active Directory-groep. U kunt de blueprint maken als standalone XaaS-blueprint of als blueprintonderdeel. In dit scenario maakt u een standalone blueprint.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > XaaS > XaaS-blueprints.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Navigeer vanuit het venster Selecteer een werkstroom naar Orchestrator > Bibliotheek > Microsoft > Active Directory > Gebruiker en selecteer de werkstroom Een gebruiker in een groep maken.
 4. Klik op Volgende.
 5. Configureer de opties op het tabblad Algemeen.
  1. Wijzig de naam van de blueprint naar Een testgebruiker maken en behoud de beschrijving zoals deze is.
  2. Schakel het selectievakje Beschikbaar stellen als onderdeel in het ontwerpcanvas uit.
   U publiceert deze blueprint direct in de servicecatalogus en gebruikt deze dus niet als blueprintonderdeel op het ontwerpcanvas. U hoeft geen werkstromen voor in- of uitschalen te configureren.
   Het tabblad Levenscyclus onderdeel is verwijderd uit de gebruikersinterface.
 6. Klik op Volgende.
 7. Bewerk het blueprintformulier.
  1. Klik op De domeinnaam in Win2000-formaat (The domain name in Win2000 form).
  2. Klik op het tabblad Beperkingen.
  3. Klik op de vervolgkeuzepijl Waarde, selecteer Constante in het vervolgkeuzemenu en voer test.domain in.
  4. Klik op de vervolgkeuzepijl Zichtbaar, selecteer Constante in het vervolgkeuzemenu en selecteer Nee in het vervolgkeuzemenu.
   U hebt de domeinnaam onzichtbaar gemaakt voor de consument van het catalogusitem.
  5. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
 8. Klik op Volgende.
 9. Selecteer nieuweGebruiker [Testgebruiker] als een uitvoerparameter die moet worden ingericht.
 10. Klik op Volgende.
 11. Klik op Voltooien.
 12. Selecteer op de pagina XaaS-blueprints de rij Een testgebruiker maken en klik op Publiceren.

resultaten

U hebt een blueprint gemaakt om een testgebruiker te maken en u hebt ervoor gezorgd dat de blueprint aan een service kan worden toegevoegd.

Volgende stappen

Maak een actie die wordt uitgevoerd op de ingerichte gebruikersaccount. Zie Een bronactie maken om een gebruikerswachtwoord te wijzigen.