U kunt een bundel van logboekbestanden verzamelen om te verzenden naar VMware-ondersteuning. U ontvangt de bundel van de connectorconfiguratiepagina.

De volgende logboekbestanden worden verzameld in de bundel.

Tabel 1. Logboekbestanden
Onderdeel Locatie van logboekbestand Beschrijving
Apache Tomcat-logboeken (catalina.log) /opt/vmware/horizon/workspace/logs/catalina.log

Apache Tomcat registreert berichten die niet in andere logboekbestanden zijn geregistreerd.

Configurator-logboeken (configurator.log) /opt/vmware/horizon/workspace/logs/configurator.log

Aanvragen die de configurator van de REST-client en de webinterface ontvangt.

Connector-logboeken (connector.log) /opt/vmware/horizon/workspace/logs/connector.log

Een record van elke ontvangen aanvraag van de webinterface. Elke logboekvermelding bevat tevens de verzoek-URL, het tijdstempel en de uitzonderingen. Er worden geen synchronisatie-acties geregistreerd.

Procedure

  1. Meld u aan bij de connectorconfiguratiepagina op https://connectorURL:8443/cfg/logs.
  2. Klik op Logboekbundel voorbereiden.
  3. Download de bundel en verzend deze naar VMware-ondersteuning.