De laatste stap in uw volgorde van SCCM-taken is de installatie van een softwarepakket dat de vRealize Automation-gastagent bevat.

Procedure

 1. Ga naar de pagina van de beheerconsole voor de vRealize Automation-toepassing.
  Bijvoorbeeld: https://va-hostname.domain.com.
 2. Klik op de pagina voor gast- en softwareagenten in het gedeelte voor de installatie van onderdelen vanvRealize Automation van de pagina.
  Bijvoorbeeld: https://va-hostname.domain.com/software/index.html.
  De pagina Installatieprogramma's voor gast- en softwareagenten wordt geopend, met koppelingen naar beschikbare downloads.
 3. Klik op Bestanden voor Windows-gastagenten (32-bits) of (64-bits) in het gedeelte voor de installatie van onderdelen van de pagina om het bestand GuestAgentInstaller.exe of GuestAgentInstaller_x64.exe te downloaden en op te slaan.
 4. Pak de Windows-gastagentbestanden uit naar een locatie die beschikbaar is voor SCCM.
  Hiermee wordt de directory C:\VRMGuestAgent gemaakt. Wijzig de naam van deze map niet.
 5. Maak een softwarepakket vanaf het definitiebestand SCCMPackageDefinitionFile.sms.
 6. Maak het softwarepakket beschikbaar op uw distributiepunt.
 7. Selecteer de inhoud van de uitgepakte Windows-gastagentbestanden als uw bronbestanden.