U kunt een of meer netwerkbereiken van statische IP-adressen in het netwerkprofiel definiëren voor gebruik bij het inrichten van een machine. Als u geen bereik opgeeft, kunt u een netwerkprofiel gebruiken als netwerkreserveringsbeleid om een reserveringsnetwerkpad te selecteren voor de netwerkkaart van een virtual machine (vNIC).

U kunt IP-bereikwaarden handmatig definiëren vanuit een geïmporteerd CSV-bestand of door IP-adressen te gebruiken die door een externe IPAM-provider worden geleverd. U kunt handmatig gedefinieerde IP-bereiken combineren met IP-adressen die zijn geïmporteerd via CSV. U kunt bijvoorbeeld sommige bereiken definiëren met behulp van de gebruikersinterface en andere importeren vanuit een CSV-bestand.

Als u een tweede keer importeert vanuit een CSV-bestand, ongeacht de naam van het CSV-bestand, worden de IP-bereiken die zijn geïmporteerd vanuit het vorige CSV-bestand gewist en wordt de nieuwe IP-bereikinformatie toegevoegd. De vorige import wordt dus overschreven wanneer u twee of meer keer importeert. U kunt het proces van het bijwerken van een CSV-bestand en opnieuw importeren van dat CSV-bestand in het netwerkprofiel onbeperkt herhalen.

Als in een extern netwerkprofiel geen IP-bereiken zijn gedefinieerd, kunt u dit gebruiken om op te geven welk netwerk wordt gekozen voor een virtuele netwerkkaart (vNIC). Als u het bestaande netwerkprofiel gebruikt in een geleid of NAT-netwerkprofiel, moet het ten minste één statisch IP-bereik bevatten.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Netwerkbereiken.
 2. Als u handmatig een nieuwe netwerkbereiknaam en IP-adresbereik wilt invoeren, klikt u op Nieuw, of als u IP-informatie uit een correct opgemaakt CSV-bestand wilt importeren, klikt u op Importeren uit CSV.
  • Klik op Nieuw.
   1. Voer een nieuwe naam voor het netwerkbereik in.
   2. Voer een nieuwe netwerkbereikbeschrijving in.
   3. Voer het eerste IP-adres van het bereik in.
   4. Voer het laatste IP-adres van het bereik in.
  • Klik op Importeren uit CSV.
   1. Ga naar het CSV-bestand en selecteer het of verplaats het CSV-bestand naar het dialoogvenster Importeren uit CSV.
    Een rij in het CSV-bestand heeft de indeling ip_address, machine_name, status, NIC offset. Bijvoorbeeld:
    100.10.100.1,mymachine01,Allocated,0
    
    CSV-veld Beschrijving
    ip_address Een IP-adres in IPv4-indeling.
    machine_name Naam van een beheerde machine in vRealize Automation. Als het veld leeg is, is er standaard geen naam. Als het veld leeg is, kan de veldwaarde status niet Toegewezen zijn.
    status Toegewezen of Niet-toegewezen, hoofdlettergevoelig. Als het veld leeg is, is de standaardwaarde Niet-toegewezen. Als de status Toegewezen is, kan het veld machine_name niet leeg zijn.
    NIC_offset Een niet-negatief geheel getal.

    De NIC-offset geeft weer aan welke virtual machine-NIC het IP-adres is toegewezen. Als een virtual machine meer dan één IP-adres toewijst voor verschillende NIC's, is er een IP-adresvermelding voor elke NIC die de overeenkomstige NIC-offset bevat. Met de instelling 0 wordt geen offset opgegeven.

   2. Klik op Toepassen.
 3. Klik op OK.

  De IP-adressen in het bereik verschijnen in de gedefinieerde IP-adressenlijst.

  De IP-adressen worden weergegeven wanneer u op Toepassen klikt of nadat u het netwerkprofiel hebt opgeslagen en vervolgens bewerkt.

 4. Als u de IP-adresgegevens voor de opgegeven bereikadresruimte wilt weergeven, klikt u op het tabblad IP-adressen.
  Als u de IP-adresinformatie hebt geïmporteerd uit een CSV-bestand, wordt de bereiknaam gegenereerd als Geïmporteerd uit CSV.
 5. (Optioneel) Als u IP-adresvermeldingen wilt filteren, selecteert u een IP-adres in het vervolgkeuzemenu Netwerkbereik.

  U kunt informatie tonen over de gedefinieerde netwerkbereiken, de netwerkbereiken die zijn geïmporteerd uit een CSV-bestand of een benoemd netwerkbereik.

 6. (Optioneel) Als u IP-adressen wilt filteren die overeenkomen met de IP-status, selecteert u een statustype in het vervolgkeuzemenu IP-status.

  Voor IP-adressen die verlopen of vernietigd zijn, kunt u klikken op Herstellen om deze adressen voor toewijzing beschikbaar te maken. U dient het profiel op te slaan om het herstel uit te voeren. Het kan een minuut duren voordat de kolom Status is bijgewerkt van Expired of Destroyed naar Allocated.

 7. Klik op OK om het netwerkprofiel te voltooien.

resultaten

U kunt een netwerkprofiel toewijzen aan een netwerkpad in een reservering of een architect van blueprints kan het netwerkprofiel in een blueprint opgeven. Als u een extern netwerkprofiel hebt gemaakt, kunt u het externe netwerkprofiel gebruiken als u een NAT- of geleid netwerkprofiel maakt.