De netwerkprofielinformatie identificeert de geleide netwerkeigenschappen, het onderliggende externe netwerkprofiel ervan en andere waarden die bij de inrichting van het netwerk worden gebruikt, wanneer gebruik wordt gemaakt van een extern IPAM-endpoint.

Voorwaarden

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Reserveringen > Netwerkprofielen.
 2. Klik op Nieuw en selecteer Geleid in het vervolgkeuzemenu.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Als u één of meer endpoints van een externe IPAM-provider hebt geconfigureerd, selecteert u een extern IPAM-endpoint in het vervolgkeuzemenu IPAM-endpoint.

  Als u een endpoint van een externe IPAM-provider selecteert dat u hebt geregistreerd in vRealize Orchestrator, verkrijgt u IP-adressen van de opgegeven IPAM-serviceprovider.

 5. Selecteer een bestaand extern netwerkprofiel in het vervolgkeuzemenu Extern netwerkprofiel.

  Alleen externe netwerkprofielen die zijn geconfigureerd om gebruik te maken van het opgegeven IPAM-endpoint zijn in de lijst opgenomen en beschikbaar voor selectie.

 6. Om te bepalen hoeveel netwerksubnetten moeten worden gemaakt, selecteert u een waarde in het vervolgkeuzemenu van het tekstvak Bereik subnetmasker.
  Voer bijvoorbeeld 255.255.255.0 in.

  Het bereik subnetmasker definieert hoe u die ruimte in afzonderlijke adresblokken wilt opdelen die worden toegewezen aan elke implementatie-instantie van dat netwerkprofiel. Wanneer u een waarde kiest voor het bereik subnetmasker, moet u rekening houden met het aantal implementaties waarin u het geleide netwerk verwacht te gebruiken.

  Een bereik wordt gebruikt voor elke implementatie waarin een geleid netwerkprofiel wordt gebruikt. Het aantal beschikbare geleide bereiken is gelijk aan het subnetmasker gedeeld door het bereik subnetmasker, bijvoorbeeld 255.255.0.0/255.255.255.0 = 256.

 7. Klik op het tabblad IP-blokken om een adresruimte te definiëren en één of meer benoemde bereiken van statische IPv4-netwerkadressen te beheren.
  De beschikbare IP-blokken vormen de bron voor de IP-bereiken die u maakt of toewijst voor omleiding op aanvraag.

Volgende stappen

IP-bereiken configureren voor een geleid netwerkprofiel met een extern IPAM-endpoint.