Wanneer een lid van een bedrijfsgroep een inrichtingsaanvraag maakt voor een virtual machine, wordt door vRealize Automation een machine geselecteerd uit de reserveringen die beschikbaar zijn voor die bedrijfsgroep.

De reservering waarvoor een machine wordt ingericht, moet aan de volgende criteria voldoen:
 • De reservering moet gebruikmaken van hetzelfde type platform als de blueprint waaruit de machine is aangevraagd.

  Een algemene virtuele blueprint kan worden ingericht voor elk type virtuele reservering.

 • De reservering moet geactiveerd zijn.
 • De computerbron moet toegankelijk zijn en zich niet in de onderhoudsmodus bevinden.
 • De reservering moet resterende capaciteit in het machinequotum hebben of over een onbeperkt machinequotum beschikken.

  Het toegewezen machinequotum omvat uitsluitend machines die zijn ingeschakeld. Als een reservering bijvoorbeeld beschikt over een quotum van 50 en er 40 machines zijn ingericht waarvan slechts 20 zijn ingeschakeld, is 40 procent van het quotum van de reservering toegewezen en niet 80 procent.

 • De reservering moet over voldoende niet-toegewezen geheugen en opslagbronnen beschikken om de machine in te richten.

  Wanneer het machinequotum, het geheugen of de opslag van een virtuele reservering volledig is toegewezen, kunnen er verder geen virtual machines meer worden ingericht voor deze reservering. Er kunnen meer computerbronnen voor virtualisatie worden gereserveerd dan fysiek aanwezig, maar wanneer de fysieke capaciteit van een computerbron voor 100% is toegewezen, kunnen er geen machines meer worden ingericht voor reserveringen met die computerbron, totdat de bronnen weer terug worden gewonnen.

 • Als de blueprint specifieke netwerkinstellingen bevat, moet de reservering dezelfde netwerken gebruiken.

  Als voor de blueprint of de reservering een netwerkprofiel voor toewijzing van statische IP-adressen is opgegeven, moet een IP-adres beschikbaar zijn om toe te wijzen aan de nieuwe machine.

 • Als in de blueprint of de aanvraag een locatie is opgegeven, moet de computerbron zijn gekoppeld aan die locatie.

  Als de aangepaste eigenschap Vrm.DataCenter.Policy de waarde Exact heeft en als er geen reservering voor een computerbron is gekoppeld aan die locatie terwijl aan alle andere criteria is voldaan, mislukt de provisioning.

  Als Vrm.DataCenter.Policy de waarde NotExact heeft en als er geen reservering voor een computerbron is gekoppeld aan die locatie terwijl aan alle andere criteria is voldaan, kan de provisioning doorgaan voor een andere reservering, ongeacht de locatie. Deze optie is standaard.

 • Als in de blueprint of de aanvraag de aangepaste eigenschap VirtualMachine.Host.TpmEnabled is opgegeven, moet vertrouwde hardware worden geïnstalleerd op de computerbron voor de reservering.
 • Als in de blueprint een reserveringsbeleid is opgegeven, moet de reservering onderdeel uitmaken van dat reserveringsbeleid.

  Een reserveringsbeleid is een manier om te garanderen dat de geselecteerde reservering voldoet aan de extra vereisten voor de inrichting van machines op basis van een specifieke blueprint. U kunt bijvoorbeeld een reserveringsbeleid gebruiken om de inrichting te beperken tot computerbronnen met een specifieke sjabloon voor klonen.

Als er geen reservering beschikbaar is die aan alle selectiecriteria voldoet, mislukt de inrichting.

Als er meerdere reserveringen voldoen aan alle criteria, wordt op de volgende wijze bepaald welke reservering wordt gebruikt om een aangevraagde machine in te richten:
 • Een reservering met een lagere prioriteit wordt geselecteerd voor een reservering met een hogere prioriteit.
 • Als er meerdere reserveringen dezelfde prioriteit hebben, wordt de reservering geselecteerd waarvoor het laagste percentage machinequotum is toegewezen.
 • Als er meerdere reserveringen zijn met dezelfde prioriteit en hetzelfde quotumgebruik, worden machines evenredig gedistribueerd onder de reserveringen.
  Opmerking: De round-robin-selectie van netwerkprofielen wordt niet ondersteund, round-robin-selectie van netwerken (indien aanwezig) wordt ondersteund, en kan worden gekoppeld aan verschillende netwerkprofielen.
Als er meerdere opslagpaden beschikbaar zijn voor een reservering met voldoende capaciteit om de machinevolumes in te richten, worden de opslagpaden geselecteerd op basis van de volgende logica.
 • Als in de blueprint of aanvraag een opslagreserveringsbeleid is opgegeven, moet het opslagpad onderdeel uitmaken van dat opslagreserveringsbeleid.

  Als de aangepaste eigenschap VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode de waarde NotExact heeft en als er geen opslagpad is met voldoende capaciteit binnen het opslagreserveringsbeleid, kan de provisioning doorgaan met een opslagpad dat buiten het opgegeven opslagreserveringsbeleid ligt. De standaardwaarde van VirtualMachine.DiskN.StorageReservationPolicyMode is Exact.

 • Een opslagpad met een lagere prioriteit wordt geselecteerd voor een opslagpad met een hogere prioriteit.
 • Als er meerdere opslagpaden zijn met dezelfde prioriteit, worden de machines evenredig gedistribueerd over de opslagpaden.