U kunt instellingen opgeven die gelden voor de volledige vRealize Automation-blueprint, inclusief enkele NSX-instellingen, door de pagina Nieuwe blueprint te gebruiken wanneer u de blueprint maakt. Als u de blueprint hebt gemaakt, kunt u deze instellingen bewerken op de pagina Blueprinteigenschappen.

Tabblad Algemeen

Instellingen op het tabblad Algemeen zijn van toepassing op de gehele vRealize Automation-blueprint.

Tabel 1. Instellingen tabblad Algemeen
Instelling Beschrijving
Naam

Voer een naam in voor uw blueprint.

Id

Het id-veld wordt automatisch ingevuld op basis van de door u ingevoerde naam. U kunt dit veld nu bewerken, maar u kunt het niet meer wijzigen nadat u de blueprint hebt opgeslagen. Identificatie is permanent en uniek binnen de tenant. U kunt deze gebruiken om via programmering met blueprints te werken en om eigenschapsbindingen te maken.

Beschrijving

Vat uw blueprint samen ten behoeve van andere architecten. Deze beschrijving wordt ook voor gebruikers op het aanvraagformulier weergegeven.

Implementatielimiet

Geef aan hoeveel implementaties er maximaal kunnen worden gemaakt wanneer u deze blueprint gebruikt voor het inrichten van machines.

Aantal leasedagen: Minimum en Maximum

Voer een minimum- en een maximumwaarde in om gebruikers de keuze te geven in een bereik van leaseduren. Wanneer de lease eindigt, wordt de implementatie vernietigd dan wel gearchiveerd. Als u geen minimum- of maximumwaarde opgeeft, komt de lease nooit te vervallen.

Voer de lease-informatie voor uw machines in uw vRealize Automation-blueprint in en niet in de toepassing van het oorspronkelijke endpoint. Als u de lease-informatie in een externe toepassing opgeeft, wordt deze niet herkend in vRealize Automation.

Archiefdagen

U kunt een archiveringsperiode opgeven om implementaties tijdelijk te behouden in plaats van implementaties te vernietigen zodra hun lease verloopt. Geef 0 op om de implementatie te vernietigen zodra de bijbehorende lease verloopt. De archiefperiode begint op de dag dat de lease verloopt. Wanneer de archiefperiode eindigt, wordt de implementatie vernietigd. De standaardwaarde is 0.

Updates voor bestaande implementaties doorvoeren

Ruimere minimum-maximumbereiken voor CPU, geheugen of opslag worden gepusht naar actieve implementaties die zijn ingericht vanaf de blueprint. Het nieuwe bereik moet het oude bereik volledig insluiten. Bijvoorbeeld: als het minimum oorspronkelijk 32 is en het maximum 128 (32, 128), kan een wijziging zoals (16, 128) of (32, 256) of (2, 1000) worden toegepast bij herconfiguratie of uitschaling, maar een wijziging zoals (33, 512) of (4, 64) niet.

Tabblad NSX-instellingen

Als u NSX hebt geconfigureerd, kunt u bij het maken of bewerken van een blueprint NSX-instellingen opgeven voor de transportzone, het netwerkreserveringsbeleid en de app-isolatie. Deze instellingen zijn beschikbaar op het tabblad NSX-instellingen van de pagina's Blueprint en Blueprinteigenschappen.

Voor informatie over uw NSX-toepassing raadpleegt u de documentatie voor VMware NSX Data Center for vSphere of de documentatie voor VMware NSX-T Data Center.

Tabel 2. Instellingen tabblad NSX-instellingen
Instelling Beschrijving
Transportzone

Selecteer een bestaande NSX-transportzone met een of meer netwerken die door de ingerichte machine-implementatie kunnen worden gebruikt.

Met een transportzone wordt aangegeven welke clusters de netwerken kunnen omvatten. Als er bij de inrichting van machines een transportzone is opgegeven in een reservering en in een blueprint, moeten de waarden voor de transportzone overeenstemmen. Alleen de transportzones die van toepassing zijn op de huidige tenant, zijn beschikbaar.

Een transportzone is vereist voor blueprints die netwerk- en beveiligingsobjecten op aanvraag voor NSX for vSphere of NSX-T bevatten.

Zie Een NSX-transportzone toepassen op een blueprint voor meer informatie.

Geef een transportzone op die geschikt is voor een implementatie van NSX for vSphere of NSX-T.

Netwerkreserveringsbeleid

Selecteer een netwerkreserveringsbeleid voor NSX for vSphere om te helpen bepalen waar u de edge of DLR wilt plaatsen in de implementatie.

Als vRealize Automation een machine met NAT- of geleide netwerken inricht, wordt een geleide gateway ingericht als netwerkrouter. De Edge- of geleide gateway is een beheermachine die computerbronnen verbruikt. Deze beheert ook de netwerkcommunicatie voor alle machines in die implementatie. De reservering die wordt gebruikt om de Edge of geleide gateway in te richten, bepaalt welk extern netwerk wordt gebruikt voor de virtuele IP-adressen van NAT en load balancers. We raden u aan om afzonderlijke beheerclusters te gebruiken voor beheermachines, zoals NSX Edges.

Selecteer een netwerkreserveringsbeleid voor NSX-T om te helpen bepalen waar u de logische router van tier 0 wilt plaatsen in de blueprintimplementatie.

Zie Een NSX-netwerkreserveringsbeleid toepassen op een blueprint voor meer informatie.

Geef een reserveringsbeleid op dat geschikt is voor een implementatie van NSX for vSphere of NSX-T. Clusters die door de blueprint worden geïmplementeerd, kunnen worden beheerd door NSX for vSphere of NSX-T.

Isolatie van app

Schakel het selectievakje Isolatie van app in als u gebruik wilt maken van het beveiligingsbeleid voor app-isolatie dat is geconfigureerd in NSX for vSphere. Het app-isolatiebeleid wordt toegepast op alle vSphere-machineonderdelen in de blueprint. U kunt beveiligingsgroepen en -tags toevoegen, zodat vRealize Orchestrator het geïsoleerde netwerk kan openen en de app-isolatie kan voorzien van aanvullende paden voor inkomend en uitgaand verkeer.

Zie NSX-appisolatie toepassen op een blueprint voor meer informatie.

Tabblad Eigenschappen

Aangepaste eigenschappen die u op blueprintniveau toevoegt, zijn van toepassing op de gehele blueprint, inclusief alle onderdelen. Zie Naslaggids voor aangepaste eigenschappen voor informatie over de voorrangsvolgorde.

Tabel 3. Instellingen tabblad Eigenschappen
Tabblad Instelling Beschrijving
Eigenschapsgroepen

Eigenschapsgroepen zijn herbruikbare groepen met eigenschappen om het toevoegen van aangepaste eigenschappen aan blueprints te vereenvoudigen.

Toevoegen

Voeg hiermee een of meer bestaande eigenschapsgroepen toe en pas deze toe op de algehele blueprint.

De volgende aan Containers gerelateerde eigenschapsgroepen zijn beschikbaar:
  • Eigenschappen voor containerhosts met certificaatverificatie
  • Eigenschappen voor containerhosts met verificatie op basis van gebruikers/wachtwoorden
Naar boven /Naar beneden

Beheer de voorrangsvolgorde die u aan alle eigenschapsgroepen ten opzichte van elkaar hebt gegeven door prioriteiten in te stellen voor groepen. De eerste groep in de lijst heeft de hoogste prioriteit en de aangepaste eigenschappen ervan hebben als eerste voorrang. U kunt ook schuiven om de volgorde te wijzigen.

Eigenschappen weergeven

Geef de aangepaste eigenschappen in de geselecteerde eigenschapsgroep weer.

Samengevoegde eigenschappen weergeven

Als een aangepaste eigenschap in meer dan één eigenschapsgroep is opgenomen, krijgt de waarde die in de eigenschapsgroep met de hoogste prioriteit is opgenomen voorrang.

Aangepaste eigenschappen

U kunt individuele aangepaste eigenschappen toevoegen in plaats van eigenschapsgroepen.

Nieuw

Voeg hiermee een individuele aangepaste eigenschap toe en pas deze toe op de algehele blueprint.

Naam

Voer de eigenschapsnaam in. Zie Naslaggids voor aangepaste eigenschappen voor een lijst met aangepaste eigenschappen en hun definities.

Waarde

Voer de waarde in voor de aangepaste eigenschap.

Versleuteld

Versleutel de eigenschapswaarde, bijvoorbeeld als de waarde een wachtwoord is.

Overschrijfbaar

De blueprintgebruiker kan de eigenschapswaarde overschrijven. Als u Weergeven in aanvraag selecteert, kunnen gebruikers eigenschapswaarden zien en bewerken wanneer ze catalogusitems aanvragen.

Weergeven in aanvraag

De eigenschapsnaam en -waarde zijn zichtbaar voor gebruikers op het inrichtingsaanvraagformulier. Selecteer Overschrijfbaar als u gebruikers wilt toestaan om een waarde op te geven.