U kunt vRealize Automation instellen om een externe vRealize Orchestrator-server te gebruiken.

Systeembeheerders kunnen de standaard vRealize Orchestrator-server globaal voor alle tenants configureren. Tenantbeheerders kunnen de vRealize Orchestrator-server alleen voor hun tenants configureren.

Voor verbindingen met instanties van externe vRealize Orchestrator-servers is vereist dat het gebruikersaccount het recht Weergeven en Uitvoeren heeft in vRealize Orchestrator.

 • Single Sign-On-verificatie. De gebruikersinformatie wordt doorgegeven aan vRealize Orchestrator met de XaaS-aanvraag en de gebruiker wordt het recht Weergeven en Uitvoeren verleend voor de aangevraagde werkstroom.
 • Basisverificatie. Het geleverde gebruikersaccount moet lid zijn van een vRealize Orchestrator-groep met het recht Weergeven en Uitvoeren of moet lid zijn van de groep vcoadmins.

Voorwaarden

 • Installeer en configureer een externe vRealize Orchestrator-toepassing. Zie vRealize Orchestrator installeren en configureren in de vRealize Orchestrator-productdocumentatie.
 • Meld u aan bij de vRealize Automation-console als systeembeheerder of tenantbeheerder.

Procedure

 1. Selecteer Beheer > vRO-configuratie > Serverconfiguratie.
 2. Klik op Gebruik een externe Orchestrator-server.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Voer het IP-adres of de DNS-naam in van de machine waarop de vRealize Orchestrator-server wordt uitgevoerd in het tekstvak Host.
  Opmerking: Als de externe vRealize Orchestrator is geconfigureerd voor gebruik in de clustermodus, voert u het IP-adres of de hostnaam van de virtuele server met de load balancer in die de clientaanvragen distribueert onder de vRealize Orchestrator-servers in het cluster.
 5. Voer het poortnummer in voor communicatie met de externe vRealize Orchestrator-server in het tekstvak Poort.
  8281 is het standaardpoortnummer voor vRealize Orchestrator.
 6. Selecteer het verificatietype.
  Optie Beschrijving
  Single Sign-On Maakt verbinding met de vRealize Orchestrator-server met vCenter Single Sign-On.

  Deze optie is alleen van toepassing als u vRealize Orchestrator en vRealize Automation hebt geconfigureerd voor het gebruik van een gemeenschappelijke instantie van vCenter Single Sign-On.

  Basis Maakt verbinding met de vRealize Orchestrator-server met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u invoert in de tekstvakken Gebruikersnaam en Wachtwoord.

  Het account dat u opgeeft moet lid zijn van de vRealize Orchestrator-groep vcoadmins of moet lid zijn van een groep met het recht Weergeven en Uitvoeren.

 7. Klik op Testverbinding.
 8. Klik op OK.
 9. Importeer het pakket xaas.package.
  1. Meld u als root aan bij de vRealize Automation-appliance.
  2. Zoek het pakket xaas.package in de map /usr/lib/vcac/content/o11n/.
  3. Importeer het pakket xaas.package in de externe client.

resultaten

U hebt de verbinding met de externe vRealize Orchestrator-server geconfigureerd en de map met vCAC-werkstromen en de verwante acties van het hulpprogramma geïmporteerd. De map met vCAC > ASD-werkstromen bevat werkstromen voor het configureren van endpoints en het maken van brontoewijzingen.

Volgende stappen

Aanmelden bij de vRealize Orchestrator-client.