U kunt een XaaS-blueprint toevoegen als onderdeel van een samengestelde blueprint. De procedure is vergelijkbaar met die van het toevoegen van andere blueprintonderdelen op het ontwerpcanvas.

Gebruik deze methode om een XaaS toe te voegen aan de samengestelde blueprint. Deze blueprint kan het enige blueprintonderdeel zijn of een uit een reeks onderdelen waaruit een toepassingsblueprint bestaat.

Als u alleen de XaaS-blueprint op zich beschikbaar wilt stellen aan uw gebruikers, kunt u deze toevoegen aan een service en gebruikers rechten geven zonder de blueprint aan een samengestelde blueprint toe te voegen.

Als u een in- of uitschaalbewerking uitvoert voor een geïmplementeerde toepassingsblueprint, wordt de XaaS-blueprint geschaald op basis van de levenscyclusopties die u hebt ingesteld voor de blueprint.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een infrastructuurarchitect.

 • Maak en publiceer een XaaS-blueprint. Zie Een XaaS-blueprint maken. Als u de blueprint hebt gemaakt, hebt u opgegeven tot welke categorie de blueprint op het ontwerpcanvas behoort.
 • Bekijk hoe u de XaaS-blueprintformulieren in de samengestelde blueprint kunt aanpassen. Zie Formulieren ontwerpen voor XaaS-blueprints en -acties.

Procedure

 1. Selecteer Ontwerpen > Blueprints.
 2. Selecteer de naam van de blueprint waaraan u de XaaS toevoegt.
  Het ontwerpcanvas wordt weergegeven. Dit bevat de blueprints van de huidige toepassingsonderdelen en andere onderdelen.
 3. Zoek de blueprint in de lijst Categorieën.
 4. Sleep uw blueprint naar het canvas.
 5. Configureer de standaardinstellingen op de tabbladen Algemeen en Maken.
  Deze standaardwaarden worden weergegeven in het servicecatalogusformulier wanneer een gebruiker het item opvraagt.
 6. Klik op Voltooien.
 7. Selecteer de blueprint en klik op Publiceren.

resultaten

De XaaS-blueprint maakt nu deel uit van de samengestelde blueprint.

Volgende stappen

Voeg de samengestelde blueprint toe aan een service. Zie De servicecatalogus beheren.