Met de bewerking Testverbinding kunt u de verificatiegegevens, het endpointadres van de host en het certificaat voor een vSphere-, NSX for vSphere-, NSX-T- en vRealize Operations Manager-endpoint valideren.

De actie controleert ook of de beheerservice en -agent actief zijn zodat gegevens voor het endpoint kunnen worden verzameld.

De actie Testverbinding retourneert informatie over een van de volgende voorwaarden:
 • Certificaatfout

  Als het certificaat niet wordt gevonden, vertrouwd of is verlopen, wordt u gevraagd een vingerafdruk van het certificaat te accepteren. Als u de vingerafdruk niet accepteert, kunt u het endpoint wel opslaan maar mislukt de inrichting van de machine mogelijk.

 • Agentfout

  De gekoppelde vSphere-agent is niet gevonden. Voor een succesvolle test moet de agent actief zijn.

 • Hostfout

  Het opgegeven endpointadres is niet bereikbaar of de gekoppelde beheerservice is niet actief. Voor een succesvolle test moet de managerservice actief zijn.

 • Verificatiegegevensfout

  De opgegeven combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is ongeldig voor het endpoint op het opgegeven adres.

 • Timeout

  De testactie kan niet worden voltooid in de toegestane tijdsperiode van twee minuten.

Als u foutmeldingen krijgt wanneer u Verbinding testen uitvoert op geüpgradede of gemigreerde endpoints, raadpleegt u Overwegingen bij het werken met bijgewerkte of gemigreerde endpoints voor de benodigde stappen om vertrouwen in certificaten in te stellen.