U kunt een vCloud Director-endpoint maken om alle vCloud Director Virtual Datacenters (vDC's) in uw omgeving te beheren of u kunt afzonderlijke endpoints maken om elke vCloud Director-organisatie te beheren. Optioneel kunt u proxyinstellingen koppelen aan het vCloud Director-endpoint door een proxyendpoint te koppelen.

Voor informatie over organisatie-vDC's raadpleegt u de vCloud Director-documentatie.

Maak niet één enkel endpoint en afzonderlijke organisatie-endpoints voor dezelfde vCloud Director-instantie.

vRealize Automation gebruikt een proxyagent om vSphere-bronnen te beheren.

Opmerking: Reserveringen die zijn gedefinieerd voor vCloud Air-endpoints en vCloud Director-endpoints bieden geen ondersteuning voor het gebruik van netwerkprofielen voor het inrichten van machines.

Lease-informatie voor vCloud Director-machines moet worden opgegeven in vRealize Automation, niet in vCloud Director. Als u lease-informatie opgeeft in vCloud Director, zal deze lease-informatie niet worden herkend of gebruikt in vRealize Automation. Voer lease-informatie voor vCloud Director-machines in uw vRealize Automation blueprint in, niet in vCloud Director.

Zie Een proxyendpoint maken en associëren met een cloud-endpoint voor informatie over het koppelen van proxyinstellingen aan uw endpoint.

Voorwaarden

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een IaaS-beheerder.

 • Als u extra beveiliging wilt configureren en verbindingen via een proxyserver wilt afdwingen, maakt u een proxyendpoint. U kunt een proxyendpoint koppelen wanneer u het vCloud Director-endpoint maakt. Zie Een proxyendpoint maken en associëren met een cloud-endpoint.

Procedure

 1. Selecteer Infrastructuur > Endpoints > Endpoints.
 2. Selecteer Nieuw > Cloud > vCloud Director.
 3. Voer een naam in en desgewenst een beschrijving.
 4. Typ de URL van de vCloud Director-server in het tekstvak Adres.
  De URL moet van het type FQDN of IP_address zijn.
  Bijvoorbeeld https://mycompany.com.
 5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord op beheerdersniveau in.
  • Om verbinding te maken met de vCloud Director-server en de organisatie op te geven waarvoor de gebruiker de beheerdersrol heeft, gebruikt u de verificatiegegevens van de organisatiebeheerder. Met deze verificatiegegevens kan het endpoint alleen toegang krijgen tot de gekoppelde organisatie-vDC's. U kunt endpoints toevoegen voor elke aanvullende organisatie in de vCloud Director-instantie om te integreren met vRealize Automation.
  • Om toegang te krijgen tot alle organisatie-vDC's in de vCloud Director-instantie, gebruikt u verificatiegegevens van een systeembeheerder voor een vCloud Director en laat u het tekstvak Organisatie leeg.
 6. Als u een organisatiebeheerder bent, kunt u een vCloud Director-organisatienaam invoeren in het tekstvak Organisatie.
  Optie Beschrijving
  Alle organisatie-vCD's ontdekken Als u vCloud Director hebt geïmplementeerd in een privécloud, kunt u het tekstvak Organisatie leeg laten zodat de toepassing alle beschikbare organisatie-vDC's kan ontdekken.
  Afzonderlijke endpoints voor elke organisatie-vCD Typ een vCloud Director-organisatienaam in het tekstvak Organisatie.

  De Organisatienaam komt overeen met de naam van uw vCloud Director-organisatie, die mogelijk ook wordt weergegeven als de naam van uw Virtual Datacenter (vDC). Als u een Virtual Private Cloud gebruikt, dan is deze naam een unieke id in de indeling M123456789-12345. In een aangewezen cloud is dit de opgegeven naam van de doel-vDC.

  Als u direct op systeemniveau verbinding maakt met vCloud Director, en bijvoorbeeld het veld Organisatie leeg laat, hebt u verificatiegegevens van een systeembeheerder nodig. Als u een organisatie invoert voor het endpoint, hebt u verificatiegegevens van een organisatiebeheerder voor die organisatie nodig.

  Geef de verificatiegegevens op die het recht geven om verbinding te maken via VMware Remote Console.

  • Geef de verificatiegegevens van een systeembeheerder op om alle organisaties met één endpoint te beheren.
  • Als u elk virtual datacenter (vDC) van een organisatie met een afzonderlijk endpoint wilt beheren, maakt u voor elk vDC afzonderlijke verificatiegegevens voor organisatiebeheer.

  Maak niet één enkel systeem-endpoint en afzonderlijke organisatie-endpoints voor dezelfde vCloud Director-instantie.

 7. (Optioneel) Klik op Eigenschappen en voeg opgegeven aangepaste eigenschappen, eigenschapsgroepen of uw eigen eigenschapsdefinities voor het endpoint toe.
 8. (Optioneel) Klik op Associaties en maak een associatie met een bestaand Proxy-endpoint om extra beveiliging te configureren en af te dwingen dat verbindingen via een proxyserver gaan.

  U moet ten minste één Proxy-endpoint hebben om een associatie te maken.

 9. Klik op OK.

Volgende stappen

Een materiaalgroep maken.