U kunt een bestaand NSX for vSphere-beveiligingstagonderdeel aan het ontwerpcanvas van een blueprint toevoegen als u de bijbehorende instellingen wilt koppelen aan een of meer vSphere-onderdelen in de blueprint.

U kunt een beveiligingstagonderdeel gebruiken om een bestaande vSphere-beveiligingstag toe te voegen aan het ontwerpcanvas en de instellingen ervan te configureren voor gebruik met vSphere-machineonderdelen en Software-onderdelen die van toepassing zijn op vSphere.

Standaard worden de beveiligingstags die van toepassing zijn op de huidige tenant beschikbaar gesteld bij het ontwerpen van een blueprint. Beveiligingstags worden met name beschikbaar gemaakt als het gekoppelde endpoint een reservering in de huidige tenant heeft. Zie Tenanttoegang voor beveiligingsobjecten beheren in vRealize Automation voor meer informatie over het beheer van toegang tot de tenancy.

U kunt meerdere netwerk- en beveiligingsonderdelen toevoegen aan het ontwerpcanvas.

Zie NSX for vSphere-beveiligingsonderdelen gebruiken in een blueprint voor meer informatie.

Voorwaarden

 • Beveiligingstags maken en configureren voor NSX. Raadpleeg de NSX configuratiechecklist in vRealize Automation configureren en de NSX for vSphere Administration Guide in de productdocumentatie voor NSX for vSphere.
 • Controleer of de NSX-inventaris met succes is uitgevoerd voor uw cluster.

  Als u NSX-configuraties in vRealize Automation wilt gebruiken, moet u gegevensverzameling uitvoeren.

 • Meld u aan bij vRealize Automation als een infrastructuurarchitect.

 • Open een nieuwe of bestaande blueprint in het ontwerpcanvas met behulp van het tabblad Ontwerpen.

Procedure

 1. Als u de lijst met beschikbare netwerk- en beveiligingsonderdelen wilt weergeven, klikt u op Netwerk en beveiliging in de sectie Categorieën.
 2. Sleep een Bestaande beveiligingstag-onderdeel naar het ontwerpcanvas.
 3. Klik in het tekstvak Beveiligingstag en selecteer een bestaande beveiligingstag.
 4. Klik op OK.
 5. Als u de blueprint wilt opslaan als concept of verder wilt gaan met het configureren van de blueprint, klikt u op Opslaan of Voltooien.

resultaten

U kunt beveiligingsinstellingen toevoegen op het tabblad Beveiliging van een vSphere-machineonderdeel.