U kunt appisolatie inschakelen zodat alleen intern verkeer tussen de door de blueprint ingerichte onderdelen wordt toegestaan.

Een NSX-appisolatiebeleid fungeert als een firewall om al het binnenkomende en het uitgaande verkeer naar en van de ingerichte machines in de implementatie te blokkeren. Wanneer u een gedefinieerd NSX-appisolatiebeleid opgeeft, kunnen de machines die zijn ingericht door de blueprint met elkaar communiceren maar geen verbindingen maken buiten de firewall.

Wanneer een regel voor appisolatie wordt opgegeven, en beveiligingsregels ook zijn opgegeven door het gebruik van beveiligingsgroepen in de blueprint, is de appisolatie-instelling de laatste regel die wordt verwerkt tijdens de blueprintimplementatie.

U kunt appisolatie op blueprintniveau toepassen met behulp van de pagina Nieuwe blueprint of Blueprinteigenschappen.

Overwegingen voor NSX for vSphere

De ingerichte onderdelen worden in een beveiligingsgroep geplaatst die wordt geïsoleerd met behulp van firewallregels. Voor de activering moet het vSphere-endpoint zijn geconfigureerd om NSX-appisolatie te ondersteunen.

Bij gebruik van een NSX for vSphere-appisolatiebeleid is alleen intern verkeer toegestaan tussen de machines die door de blueprint zijn ingericht. Wanneer u een inrichting aanvraagt, wordt er een beveiligingsgroep gemaakt voor de machines die worden ingericht. Een beleid voor appisolatie wordt gemaakt in NSX for vSphere en toegepast op de beveiligingsgroep. Firewallregels worden gedefinieerd in het beveiligingsbeleid om alleen intern verkeer toe te staan tussen de onderdelen in de implementatie.

Bij inrichting met een blueprint die zowel een NSX for vSphere Edge-load balancer als een NSX for vSphere-appisolatiebeveiligingsbeleid gebruikt, wordt de dynamisch ingerichte load balancer niet toegevoegd aan de beveiligingsgroep. Dit voorkomt dat de load balancer communiceert met de machines waarvoor het verbindingen moet afhandelen. Omdat Edges worden uitgesloten uit de met NSX for vSphere gedistribueerde firewall, kunnen deze niet worden toegevoegd aan beveiligingsgroepen. Om ervoor te zorgen dat de taakverdeling correct werkt, gebruikt u een andere beveiligingsgroep of een ander beveiligingsbeleid dat het verkeer naar de onderdeel-VM's toestaat voor de taakverdeling.

Het appisolatiebeleid heeft een lagere prioriteit in vergelijking met andere beveiligingsgroepen in NSX for vSphere. Als de ingerichte implementatie bijvoorbeeld een webonderdeelmachine en een apponderdeelmachine bevat en de webonderdeelmachine een webservice host, moet de service binnenkomend verkeer toestaan op poorten 80 en 443. In dit geval moeten gebruikers een webbeveiligingsbeleid in NSX for vSphere maken met firewallregels die zijn gedefinieerd om binnenkomend verkeer naar deze poorten toe te staan. In vRealize Automation moeten gebruikers het webbeveiligingsbeleid toepassen op het webonderdeel van de ingerichte machine-implementatie.

Opmerking:

Als een blueprint een load balancer bevat en app-isolatie is ingeschakeld, worden de load balancer-VIP's aan de app-isolatiebeveiligingsgroep toegevoegd als IPSet. Als een blueprint een beveiligingsgroep op aanvraag bevat die is gekoppeld aan een machinelaag die ook is gekoppeld aan een load balancer, bevat de beveiligingsgroep op aanvraag de machinelaag IPSet en VIP's.

Als de webonderdeelmachine toegang vereist tot de apponderdeelmachine met behulp van een load balancer op de poorten 8080 en 8443, moet het webbeveiligingsbeleid naast de bestaande firewallregels die het binnenkomend verkeer op de poorten 80 en 443 toestaan, tevens firewallregels bevatten die uitgaand verkeer via de poorten 8080 en 8443 mogelijk maken.

Overwegingen voor NSX-T

De ingerichte onderdelen worden in een NSGroup geplaatst die wordt geïsoleerd met behulp van firewallregels. Voor de activering moet het vSphere-endpoint zijn geconfigureerd om NSX-appisolatie te ondersteunen.

NSX-T ondersteunt het maken van een logische-routertopologie met twee tiers: de logische router op de bovenste tier is tier 0 en de logische router op de onderste tier is tier 1. Deze structuur biedt zowel de beheerder van de provider als de tenantbeheerders volledige controle over hun services en beleidsregels. In NSX-T beheren en configureren beheerders routering en services van tier 0 en beheren en controleren tenantbeheerders tier 1.