Als u netwerk-naar-Amazon VPC-connectiviteit hebt geconfigureerd, hebt u port mapping geconfigureerd zodat uw Amazon Web Services-tunnelmachine toegang krijgt tot vRealize Automation-bronnen.

U moet aangepaste tunneleigenschappen toevoegen op de reservering om de agenten te configureren die toegang krijgen tot deze poorten.

Opmerking: Als u een PAT- of NAT-systeemnetwerk gebruikt tussen het netwerk van uw organisatie en het vRealize Automation-netwerk, kunt u deze eigenschappen gebruiken om toegang te krijgen tot uw privé IP-adres en poort.

Procedure

 1. Klik op het tabblad Eigenschappen.
 2. Klik op Nieuw.
 3. Configureer de aangepaste eigenschappen van de tunnel.
  Gebruik het privé IP-adres van uw Amazon Web Services-tunnelmachine en poort 1443, dat u hebt toegewezen voor vRealize_automation_appliance_fqdn toen u de SSH-tunnel hebt aangeroepen.
  Optie Waarde

  software.ebs.url

  https://Private_IP:1443/event-broker-service/api

  software.agent.service.url

  https://Private_IP:1443/software-service/api

  agent.download.url

  https://Private_IP:1443/software-service/resources/nobel-agent.jar
 4. Klik op Opslaan.

resultaten

U hebt een reservering gemaakt om Amazon Web Services-bronnen toe te wijzen aan uw architectenbedrijfsgroep. U hebt de reservering geconfigureerd om de gastagent en de Software-bootstrapagent te ondersteunen. Uw architecten kunnen blueprints maken die de gastagent gebruiken om geïmplementeerde machines aan te passen of Software-onderdelen op te nemen.