U kunt machinevoorvoegsels maken voor de namen van machines die worden ingericht met behulp van vRealize Automation. Een machinevoorvoegsel is vereist wanneer u machineonderdelen definieert op het ontwerpcanvas van een blueprint.

Een voorvoegsel is een basisnaam gevolgd door een teller met een specifiek aantal cijfers. Bij het laatste cijfer in de reeks keert vRealize Automation weer terug naar het eerste nummer.

Machinevoorvoegsels moeten aan de volgende beperkingen voldoen:

 • Ze mogen alleen bestaan uit niet-hoofdlettergevoelige ASCII-letters a t/m z, de cijfers 0 t/m 9 en een koppelteken (-).
 • Ze mogen niet met een koppelteken beginnen.
 • Er mogen geen andere symbolen, interpunctietekens of spaties worden gebruikt.
 • Ze mogen niet langer zijn dan 15 tekens, inclusief cijfers, zodat ze de Windows-limiet van 15 tekens voor hostnamen niet overschrijden.

  Langere hostnamen worden afgekapt bij de inrichting van een machine en bijgewerkt zodra de volgende gegevensverzameling wordt uitgevoerd. Bij een WIM-inrichting worden de namen echter niet afgekapt. Daardoor zal de inrichting mislukken wanneer de opgegeven naam langer is dan 15 tekens.

 • vRealize Automation biedt geen ondersteuning aan meerdere virtual machines met dezelfde naam die in één instantie worden gebruikt. Als de gekozen naamgevingsconventie ertoe leidt dat machinenamen elkaar overlappen, zal vRealize Automation een machine met een redundante naam niet inrichten. Indien mogelijk probeert vRealize Automation de reeds gebruikte naam over te slaan en een nieuwe machinenaam te genereren op basis van het opgegeven machinevoorvoegsel. De inrichting mislukt als er geen unieke naam kan worden gegenereerd.

Voorwaarden

Meld u aan bij vRealize Automation als een materiaalbeheerder.

Procedure

 1. Klik op Infrastructuur > Beheer > Machinevoorvoegsels.
 2. Klik op het pictogram Nieuw (Toevoegen).
 3. Typ het machinevoorvoegsel in het tekstvak Naam.
 4. Geef op of het machinevoorvoegsel wordt weergegeven in alle tenants of alleen in de huidige tenant in de kolom Zichtbaarheid.
 5. Voer in het tekstvak Aantal cijfers het aantal cijfers van het machinevoorvoegsel in.
 6. Voer in het tekstvak Volgend nummer het beginnummer van de teller in.
 7. Klik op het pictogram Opslaan (Opslaan).

resultaten

Tenantbeheerders kunnen bedrijfsgroepen maken waarmee gebruikers bij de aanvraag van machines toegang krijgen tot vRealize Automation.