vRealize Orchestrator is de werkstroomengine die is geïntegreerd in vRealize Automation.

De vRealize Orchestrator-server die wordt gedistribueerd met vRealize Automation is vooraf geconfigureerd. Als uw systeembeheerder de vRealize Automation-toepassing implementeert, is als gevolg daarvan de vRealize Orchestrator-server actief.
Figuur 1. Catalogusitems die zijn opgenomen in een XaaS maken en aanvragen om een aangepaste bron in te richten
Wijs een Orchestrator-objecttype toe als een aangepaste bron en een Orchestrator-werkstroom als een serviceblueprint. U kunt verschillende serviceblueprints als catalogusitems publiceren en deze in een geavanceerde service combineren. Vervolgens kunt u de service weergeven in de catalogus van uw consumenten. Wanneer de consumenten de inrichting aanvragen van een catalogusitem dat in de service is opgenomen, voeren ze een werkstroom in Orchestrator uit en richten ze het item in de catalogus in.

XaaS-architecten voegen aangepaste bronnen toe die verbonden zijn aan de ondersteunde endpoints en opgegeven werkstromen, en vervolgens maken ze XaaS-blueprints en -acties op basis van deze bronnen. Tenantbeheerders en bedrijfsgroepbeheerders kunnen de XaaS-blueprints en -acties toevoegen aan de servicecatalogus. De XaaS-blueprint kan ook in het blueprintontwerpprogramma worden gebruikt.

Wanneer de gebruiker van de servicecatalogus een item aanvraagt, voert vRealize Automation een vRealize Orchestrator-werkstroom uit om de aangepaste bron in te richten.

Figuur 2. Aangepaste bronacties maken en aanvragen om een aangepaste bron te wijzigen
Wijs een Orchestrator-objecttype toe als een aangepaste bron en een Orchestrator-werkstroom als een bronactie. Nadat de consumenten de aangepaste bron hebben ingericht, kunnen ze een aanvraag doen om de bronactie uit te voeren en om het item dat ze hebben ingericht, te wijzigen. Wanneer de consumenten de actie na inrichting aanvragen, voeren ze een werkstroom in Orchestrator uit en wijzigen ze het item in de catalogus.

XaaS-architecten kunnen ook vRealize Orchestrator-werkstromen toevoegen als bronacties om de vRealize Automation-mogelijkheden uit te breiden. Nadat de gebruikers van de servicecatalogus een aangepaste bron hebben ingericht, kunnen ze de actie na inrichting uitvoeren. Op die manier voeren de consumenten een vRealize Orchestrator-werkstroom uit en wijzigen ze de ingerichte aangepaste bron.

Wanneer een gebruiker van de servicecatalogus een XaaS-blueprint of -bronactie aanvraagt als een catalogusitem, voert de XaaS-service de overeenkomstige vRealize Orchestrator-werkstroom uit zodat de volgende gegevens als algemene parameters naar de werkstroom worden doorgegeven:
Tabel 1. Algemene parameters voor XaaS
Parameter Beschrijving
__asd_tenantRef De tenant van de gebruiker die de werkstroom aanvraagt.
__asd_subtenantRef De bedrijfsgroep van de gebruiker die de werkstroom aanvraagt.
__asd_catalogRequestId De aanvraag-id van de catalogus voor deze werkstroomuitvoering.
__asd_requestedFor De doelgebruiker van de aanvraag. Als de aanvraag namens een gebruiker wordt gedaan, dan is dit de gebruiker namens wie de werkstroom wordt aangevraagd. Als dit niet het geval is, is dit de gebruiker die de werkstroom aanvraagt.
__asd_requestedBy De gebruiker die de werkstroom aanvraagt.

Als een XaaS-blueprint of -bronactie een vRealize Orchestrator-werkstroom gebruikt die een schema-element voor gebruikersinteractie bevat en een consument vraagt de service aan, dan onderbreekt de werkstroom de uitvoering ervan en wacht deze totdat de gebruiker de vereiste gegevens opgeeft. Om een gebruikersinteractie die in de wacht staat, te beantwoorden, moet de gebruiker naar Postvak IN > Handmatige gebruikersactie gaan.

De standaardvRealize Orchestrator-serverinventaris wordt gedeeld door alle tenants en kan niet per tenant worden gebruikt. Als een servicearchitect bijvoorbeeld een serviceblueprint maakt voor het maken van een geclusterde computerbron, dan moeten de consumenten van verschillende tenants door de inventarisitems van alle vCenter Server-instanties bladeren hoewel deze mogelijk bij een andere tenant horen.

Systeembeheerders kunnen vRealize Orchestrator installeren of de vRealize Orchestrator Appliance afzonderlijk implementeren om een externe vRealize Orchestrator-instantie in te stellen en vRealize Automation configureren om te werken met deze externe vRealize Orchestrator-instantie.

Systeembeheerders kunnen ook vRealize Orchestrator-werkstroomcategorieën configureren per tenant en bepalen welke werkstromen beschikbaar zijn voor elke tenant.

Bovendien kunnen tenantbeheerders ook een externe vRealize Orchestrator-instantie configureren, maar alleen voor hun eigen tenants.

Voor informatie over het configureren van een externe vRealize Orchestrator-instantie en vRealize Orchestrator-werkstroomcategorieën raadpleegt u vCenter Orchestrator en invoegtoepassingen configureren.