Als systeembeheerder kunt u aanvullende vRealize Automation-tenants maken, zodat gebruikers toegang krijgen tot de vereiste toepassingen en bronnen voor het voltooien van werktaken.

Een tenant is een groep gebruikers met specifieke privileges die werken in een softwareinstantie. Een standaard vRealize Automation-tenant wordt meestal gemaakt tijdens systeeminstallatie en de eerste configuratie. Hierna kunnen beheerders aanvullende tenants maken, zodat gebruikers zich kunnen aanmelden en hun werktaken kunnen voltooien. Beheerders kunnen zoveel tenants maken als vereist voor gebruik van het systeem. Bij het maken van tenants moeten beheerders basisconfiguratiegegevens opgeven, zoals de naam, de aanmeldings-URL, lokale gebruikers en beheerders. Na het configureren van deze basisgegevens voor de tenant, moet de tenantbeheerder zich aanmelden en een correcte Active Directory-verbinding instellen met de functie Beheer van directory's, op het tabblad Beheer van de vRealize Automation-console. Daarnaast kunnen tenantbeheerders aangepaste merkvermelding toepassen op tenants.

Voorwaarden

Meld u aan bij de vRealize Automation-console als systeembeheerder.