U kunt een methode voor statuscontroles instellen waarmee de status van een container wordt bijgewerkt op basis van aangepaste criteria.

U kunt HTTP- of TCP-protocollen gebruiken om opdrachten voor de container uit te voeren. U kunt tevens een methode voor statuscontroles opgeven.

Voorwaarden

 • Controleer of Containers voor vRealize Automation is ingeschakeld voor uw ondersteunde vRealize Automation-implementatie.
 • Controleer of u rechten hebt voor de rol van containerbeheerder of containerarchitect.

Procedure

 1. Meld u aan bij vRealize Automation.
 2. Klik op het tabblad Containers.
 3. Selecteer Bibliotheek > Sjablonen in het linkervenster.
 4. Bewerk de sjabloon of de image.
  Optie Beschrijving
  Een sjabloon bewerken
  1. Klik op Bewerken rechtsboven in de sjabloon die u wilt openen.
  2. Klik op Bewerken rechtsboven in de container die u wilt openen.
  Een image bewerken

  Klik op de pijl naast de knop Inrichten van de image en klik op Aanvullende gegevens invoeren.

 5. Klik op het tabblad Statusconfig.
 6. Selecteer een statusmodus.
  Tabel 1. Modi voor statusconfiguratie
  Modus Beschrijving

  Geen

  Standaard. Er worden geen statuscontroles geconfigureerd.

  HTTP

  Als u HTTP selecteert, moet u opgeven welke API en HTTP-methode en -versie worden gebruikt. De API is relatief en u hoeft het adres van de container niet op te geven. U kunt ook een time-outperiode voor de bewerking opgeven en statusdrempels instellen.

  Een statusdrempel van 2 betekent bijvoorbeeld dat er twee opeenvolgende aanroepen moeten lukken voordat de container in orde wordt bevonden en de status RUNNING krijgt. Evenzo moeten er bij een statusdrempel van 2 twee opeenvolgende aanroepen mislukken voordat de container niet in orde wordt bevonden en de status ERROR krijgt. Bij elke tussenliggende drempel tussen de status in orde en niet in orde krijgt de container de status DEGRADED.

  TCP-verbinding

  Als u TCP-verbinding selecteert, moet u een poort opgeven voor de container. De statuscontrole probeert via de opgegeven poort een TCP-verbinding te maken met de container. U kunt ook een time-out voor de bewerking opgeven en drempels voor de status in orde en niet in orde instellen.

  Opdracht

  Als u Opdracht selecteert, moet u een opdracht opgeven die u wilt uitvoeren voor de container. Het resultaat van de statuscontrole wordt bepaald door de status waarmee de opdracht wordt afgesloten.

  Statuscontrole bij inrichten negeren

  Schakel dit selectievakje uit om de statuscontrole bij het inrichten af te dwingen. Hierdoor wordt een container pas beschouwd als ingericht nadat een statuscontrole met succes is voltooid.

  Automatisch implementeren

  Automatische herimplementatie van containers wanneer deze de status FOUT hebben.

 7. Klik op Opslaan.