De automatische failover van Manager Service is standaard uitgeschakeld als u de Manager Service installeert of upgradet met de standaard Windows-installer voor vRealize Automation.

Als u de automatische failover van Manager Service wilt inschakelen nadat u de standaard-Windows-installer hebt uitgevoerd, voert u de volgende stappen uit.

In een configuratie met meerdere knooppunten hoeft u de stappen slechts eenmaal uit te voeren op elk knooppunt met de vRealize Automation-appliance.

Procedure

  1. Meld u als rootgebruiker aan bij een consolesessie in de vRealize Automation-toepassing.
  2. Ga naar de volgende directory.
    /usr/lib/vcac/tools/vami/commands
  3. Voer de volgende opdracht in.

    python ./manager-service-automatic-failover ENABLE

resultaten

Als u de automatische failover voor een volledige implementatie van IaaS moet uitschakelen, voert u in plaats daarvan de volgende opdracht in.

python ./manager-service-automatic-failover DISABLE