Klokken op de vRealize Automation-server en Windows-servers moeten worden gesynchroniseerd om te garanderen dat de installatie lukt.

De volgende stappen beschrijven hoe u tijdsynchronisatie inschakelt met de ESX/ESXi-host met behulp van VMware Tools. Als u de IaaS-onderdelen installeert op een fysieke host of als u VMware Tools niet wilt gebruiken voor tijdsynchronisatie, zorgt u ervoor dat de servertijd nauwkeurig is met behulp van uw voorkeursmethode.

Procedure

 1. Open een opdrachtprompt op de Windows-installatiemachine.
 2. Typ de volgende opdracht om naar de VMware Tools-map te gaan.
        cd C:\Program Files\VMware\VMware Tools
       
 3. Typ de opdracht om de tijdsynchronisatiestatus weer te geven.
        VMwareToolboxCmd.exe timesync status
       
 4. Als tijdsynchronisatie is uitgeschakeld, typt u de volgende opdracht om dit in te schakelen.
        VMwareToolboxCmd.exe timesync enable