De systeembeheerder installeert de IaaS-onderdelen nadat de toepassingen volledig zijn geïmplementeerd en geconfigureerd. De IaaS-onderdelen geven toegang tot de infrastructurele functies van vRealize Automation.

Alle onderdelen moeten onder dezelfde serviceaccountgebruiker worden uitgevoerd. Dit moet een domeinaccount zijn die bevoegdheden heeft op elke gedistribueerde IaaS-server. Gebruik geen lokale systeemaccounts.

Voorwaarden

Volgende stappen

Installeer een DEM Orchestrator en ten minste één instantie van een DEM Worker. Zie Distributed Execution Managers installeren.