De webserver biedt toegang tot infrastructuurmogelijkheden in vRealize Automation. Nadat de eerste webserver is geïnstalleerd, kunt u de prestaties verhogen door extra IaaS-webservers te installeren.

Installeer Model Manager-gegevens niet met een extra webserveronderdeel. Alleen het eerste webserveronderdeel host Model Manager-gegevens.

Voorwaarden

 • Een IaaS-websiteonderdeel met Model Manager-gegevens installeren.
 • Controleer of de nieuwe server voldoet aan de vereisten in IaaS Windows-servers.
 • Gebruik de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing om het certificaat te vervangen en ervoor te zorgen dat dit de FQDN van het nieuwe knooppunt bevat. Zie Certificaten vervangen in de vRealize Automation-toepassing in de gids vRealize Automation beheren.
 • Als u al andere IaaS-onderdelen hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat u de gemaakte wachtwoordzin kent.
 • Als u load balancers gebruikt in uw omgeving, controleert u of deze aan de configuratievereisten voldoen.

Procedure

 1. Als een load balancer wordt gebruikt, schakel dan de andere knooppunten onder de load balancer uit en controleer of het verkeer naar het gewenste knooppunt wordt gestuurd.
  Schakel verder de statuscontroles van de load balancer uit tot alle vRealize Automation-onderdelen zijn geïnstalleerd en geconfigureerd.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het installatiebestand setup__vrealize-automation-appliance-FQDN@5480.exe en selecteer Als administrator uitvoeren.
 3. Klik op Volgende.
 4. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 5. Geef op de aanmeldpagina de verificatiegegevens voor de beheerder van de vRealize Automation-toepassing op en controleer het SSL-certificaat.
  1. Typ de gebruikersnaam (dit is root) en het wachtwoord.
   Het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de implementatie van de vRealize Automation-toepassing.
  2. Selecteer Certificaat accepteren.
  3. Klik op Certificaat weergeven.
   Vergelijk de vingerafdruk van het certificaat met de vingerafdruk die is ingesteld voor de vRealize Automation-toepassing. U kunt het vRealize Automation-toepassingscertificaat bekijken in de clientbrowser als de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing is geopend op poort 5480.
 6. Klik op Volgende.
 7. Selecteer Aangepaste installatie op de pagina met installatietypen.
 8. Selecteer IaaS-server onder Componentselectie op de pagina met installatietypen.
 9. Accepteer de hoofdinstallatielocatie of klik op Wijzigen en selecteer een installatiepad.

  Zelfs in een gedistribueerde implementatie zou het installeren van meerdere IaaS-onderdelen op dezelfde Windows-server in bepaalde gevallen kunnen worden overwogen.

  Als u meerdere IaaS-onderdelen installeert, moet u deze altijd installeren naar hetzelfde pad.

 10. Klik op Volgende.
 11. Selecteer Website op de pagina voor aangepaste IaaS-serverinstallatie.
 12. Selecteer een website uit de beschikbare websites of accepteer de standaardwebsite op het tabblad Beheer en Model Manager-website.
 13. Typ een beschikbaar poortnummer in het tekstvak Poortnummer of accepteer de standaardpoort 443.
 14. Klik op Binding testen om te bevestigen dat het poortnummer beschikbaar is voor gebruik.
 15. Selecteer het certificaat voor dit onderdeel.
  1. Als u een certificaat hebt geïmporteerd nadat u de installatie hebt gestart, klikt u op Vernieuwen om de lijst bij te werken.
  2. Selecteer het certificaat dat u wilt gebruiken uit Beschikbare certificaten.
  3. Als u een certificaat hebt geïmporteerd dat geen beschrijvende naam heeft en niet in de lijst wordt weergegeven, schakelt u Certificaten die beschrijvende namen gebruiken, weergeven uit en klikt u op Vernieuwen.
  Als u de installatie uitvoert in een omgeving die geen load balancers gebruikt, kunt u Een automatisch ondertekend certificaat genereren selecteren in plaats van een certificaat te selecteren. Als u aanvullende websiteonderdelen achter een load balancer installeert, genereert u geen automatisch ondertekende certificaten. Importeer het certificaat van de IaaS-hoofdwebserver om ervoor te zorgen dat u hetzelfde certificaat gebruikt op alle servers achter de load balancer.
 16. (Optioneel) Klik op Certificaat weergeven, bekijk het certificaat en klik op OK om het informatievenster te sluiten.
 17. (Optioneel) Selecteer Niet overeenkomen van certificaten onderdrukken om certificaatfouten te onderdrukken. De installatie negeert fouten door het niet-overeenkomen van certificaatnamen en fouten door overeenkomsten van een externe certificaatintrekkingslijst.
  Dit is een minder beveiligde optie.
 18. Identificeer het eerste IaaS-webserveronderdeel in het tekstvak Webserver.
  Optie Beschrijving
  Met een load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van de load balancer voor het IaaS Web-serveronderdeel in (web-load-balancer.mycompany.com:443).

  Voer geen IP-adressen in.

  Zonder load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer in van de machine waarop u het eerste IaaS-webserveronderdeel hebt geïnstalleerd (web.mycompany.com:443).

  Voer geen IP-adressen in.

  De standaardpoort is 443.
 19. Klik op Testen om de serververbinding te verifiëren.
 20. Klik op Volgende.
 21. Voltooi de Prerequisite Check.
  Optie Beschrijving
  Geen fouten Klik op Volgende.
  Niet-kritieke fouten Klik op Overslaan.
  Kritieke fouten Als u kritieke fouten overslaat, zal de installatie mislukken. Als er waarschuwingen worden weergegeven, selecteert u de waarschuwing in het linkervenster en volgt u de instructies aan de rechterkant. Handel alle kritieke fouten af en klik op Opnieuw controleren om te controleren of alles in orde is.
 22. Ga naar de pagina Server- en accountinstellingen en voer in de tekstvakken Informatie over serverinstallatie de gebruikersnaam en het wachtwoord in van de serviceaccountgebruiker die over beheerdersrechten beschikt voor de huidige installatieserver.
  De serviceaccountgebruiker moet één domeinaccount zijn met rechten op elke gedistribueerde IaaS-server. Gebruik geen lokale systeemaccounts.
 23. Geeft de wachtwoordzin op die wordt gebruikt om de coderingssleutel te genereren die de database beveiligt.
  Optie Beschrijving
  Als u al onderdelen in deze omgeving hebt geïnstalleerd Typ de wachtwoordzin die u eerder hebt gemaakt in de tekstvakken Wachtwoordzin en Bevestigen.
  Als dit de eerste installatie is Typ een wachtwoordzin in de tekstvakken Wachtwoordzin en Bevestigen. U moet deze wachtwoordzin gebruiken telkens wanneer u een nieuw onderdeel installeert.
  Bewaar deze wachtwoordzin op een beveiligde plek voor later gebruik.
 24. Geef de IaaS-databaseserver, de databasenaam en de verificatiemethode voor de databaseserver op in het tekstvak Microsoft SQL Database-installatie-informatie.
  Dit is de IaaS-databaseserver, de naam en de verificatie-informatie die u eerder hebt gemaakt.
 25. Klik op Volgende.
 26. Klik op Installeren.
 27. Wanneer de installatie is voltooid, schakelt u Help me bij de eerste configuratie uit en klikt u op Volgende.

Volgende stappen

De actieve Manager Service installeren.