Werkbladen leggen belangrijke informatie vast die u moet raadplegen tijdens de installatie.

De instellingen zijn hoofdlettergevoelig. Er zijn extra ruimten voor meer onderdelen, als u een gedistribueerde implementatie installeert. Mogelijk hebt u niet alle ruimte in de werkbladen nodig. Bovendien kan een machine meer dan één IaaS-onderdeel hosten. Zo kunnen de primaire webserver en DEM Orchestrator zich bijvoorbeeld op dezelfde FQDN bevinden.

Tabel 1. vRealize Automation-toepassing
Variabele Mijn waarde Voorbeeld
FQDN van primaire vRealize Automation-toepassing automation.mycompany.com
IP-adres van primaire vRealize Automation-toepassing

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.105
FQDN van aanvullende vRealize Automation-toepassing automation2.mycompany.com
IP-adres van aanvullende vRealize Automation-toepassing

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.106
FQDN van load balancer van vRealize Automation-toepassing automation-balance.mycompany.com
IP-adres van load balancer van vRealize Automation-toepassing

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.201
Gebruikersnaam voor beheerinterface (https://appliance-FQDN:5480) root (standaard) root
Wachtwoord voor beheerinterface admin123
Standaardtenant vsphere.local (standaard) vsphere.local
Gebruikersnaam voor standaardtenant administrator@vsphere.local (standaardwaarde) administrator@vsphere.local
Wachtwoord voor standaardtenant login123
Tabel 2. IaaS Windows-servers
Variabele Mijn waarde Voorbeeld
Primaire IaaS-webserver met FQDN voor Model Manager-gegevens web.mycompany.com
Primaire IaaS-webserver met IP-adres voor Model Manager-gegevens

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.107
FQDN voor extra IaaS-webserver web2.mycompany.com
IP-adres voor extra IaaS-webserver

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.108
FQDN voor load balancer van IaaS-webserver web-balance.mycompany.com
IP-adres voor load balancer van IaaS-webserver

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.202
FQDN van actieve IaaS Manager Service-host mgr-svc.mycompany.com
IP-adres van actieve IaaS Manager Service-host

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.109
FQDN van passieve IaaS Manager Service-host mgr-svc2.mycompany.com
IP-adres van passieve IaaS Manager Service-host

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.110
FQDN voor load balancer van IaaS Manager Service-host mgr-svc-balance.mycompany.com
IP-adres voor load balancer van IaaS Manager Service-host

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.203
Voor IaaS-services domeinaccount met beheerdersrechten op hosts SUPPORT\provisioner
Accountwachtwoord login123
Tabel 3. IaaS SQL Server-database
Variabele Mijn waarde Voorbeeld
Database-instantie IAASSQL
Databasenaam vcac (standaard) vcac
Wachtwoordzin (gebruikt bij installatie, upgrade en migratie) login123
Tabel 4. IaaS Distributed Execution Managers
Variabele Mijn waarde Voorbeeld
FQDN van DEM-host dem.mycompany.com
IP-adres van DEM-host

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.111
FQDN van DEM-host dem2.mycompany.com
IP-adres van DEM-host

Alleen als referentie: voer geen IP-adressen in

123.234.1.112
Unieke naam van DEM Orchestrator Orchestrator-1
Unieke naam van DEM Orchestrator Orchestrator-2
Unieke naam van DEM Worker Werker-1
Unieke naam van DEM Worker Werker-2
Unieke naam van DEM Worker Werker-3
Unieke naam van DEM Worker Werker-4