In vRealize Automation kan onvoldoende geheugen voor een virtual appliance het promoveren van de virtual appliance in de cluster voorkomen.

Probleem

Onvoldoende geheugen voor het hoofdknooppunt. U meldt zich aan op de pagina Database van beheerinterface en probeert een secundair knooppunt tot het nieuwe hoofdknooppunt te promoveren. De volgende fout treedt op.

Fail to execute on Node knooppunt-naam, host is hoofdknooppunt-FQDN 
because of: Could not read remote lock command result for node: knooppunt-naam 
on address: hoofdknooppunt-FQDN, reason is: 500 Internal Server Error

Oorzaak

Een promotie slaagt alleen wanneer alle knooppunten de herconfiguratie tot een nieuw gepromoveerd hoofdknooppunt kunnen bevestigen. Vanwege onvoldoende geheugen kan het oude hoofdknooppunt de herconfiguratie niet bevestigen, ook al zijn alle knooppunten bereikbaar.

Oplossing

Schakel het hoofdknooppunt met onvoldoende geheugen uit. Meld u aan op de pagina Database van de beheerinterface voor het secundaire knooppunt en promoveer het secundaire knooppunt.