In een vRealize Automation-implementatie met een hoge beschikbaarheid staan sommige configuraties toe dat de ingesloten vRealize Automation PostgreSQL-database automatisch een failover uitvoert.

Automatische failover wordt onder de volgende voorwaarden stil ingeschakeld.

  • De implementatie voor hoge beschikbaarheid bevat drie vRealize Automation-toepassingen.

    Automatische failover wordt niet ondersteund met slechts twee toepassingen.

  • Databasereplicatie is ingesteld op de synchrone modus op het tabblad Cluster van de vRealize Automation-beheerinterface.

Gewoonlijk dient u het uitvoeren van een handmatige failover te vermijden terwijl de automatische failover is ingeschakeld. Bij sommige problemen met knooppunten vindt de automatische failover mogelijk echter niet plaats, zelfs niet als deze is ingeschakeld. Wanneer dat het geval is, controleert u of u een handmatige failover moet uitvoeren.

  1. Nadat het primaire PostgreSQL-databaseknooppunt uitvalt, dient u maximaal 5 minuten te wachten totdat de rest van de cluster is gestabiliseerd.
  2. Op een nog actief knooppunt van de vRealize Automation-toepassing opent u een browser naar de volgende URL.

    https://vrealize-automation-appliance-FQDN:5434/api/status

  3. Zoek naar manualFailoverNeeded.
  4. Als manualFailoverNeeded waar is, voert u een handmatige failover uit.

Zie vRealize Automation beheren voor informatie over het uitvoeren van een handmatige failover.