Enterprise-implementaties zijn groot genoeg voor productieomgevingen. U kunt met de installatiewizard een normale gedistribueerde installatie uitvoeren of een gedistribueerde installatie met load balancers om een hoge beschikbaarheid en ondersteuning bij failover te bieden.

Als u een gedistribueerde installatie met load balancers implementeert, moet u het team dat verantwoordelijk is voor de configuratie van uw vRealize Automation-omgeving hiervan op de hoogte brengen. Uw tenantbeheerders moeten Beheer van directory's configureren voor hoge beschikbaarheid wanneer ze de koppeling naar Active Directory configureren.

Voorwaarden

Procedure

  1. Meld u als rootgebruiker aan bij de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing.
    https:// vrealize-automation-appliance-FQDN:5480
  2. Wanneer de installatiewizard wordt weergegeven, klikt u op Volgende.
  3. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en klik op Volgende.
  4. Selecteer Bedrijfsimplementatie en Infrastructure as a Service installeren op de pagina Implementatietype.
  5. Op de pagina Installatievereisten onderbreekt u het proces om u aan te melden bij uw IaaS Windows-servers en de Management Agent te installeren. De Management Agent stelt de vRealize Automation-toepassing in staat deze IaaS-servers te detecteren en er verbinding mee maken.

Volgende stappen

Installeer de Management Agent op uw IaaS Windows-servers. Zie De Management Agent van vRealize Automation installeren.