In vRealize Automation 6.0 of hoger kunnen alleen meldingen die door IaaS zijn gegenereerd, worden aangepast met behulp van de e-mailsjabloonfunctie van eerdere versies.

Oplossing

U kunt de volgende XSLT-sjablonen gebruiken:

 • ArchivePeriodExpired
 • EpiRegister
 • EpiUnregister
 • LeaseAboutToExpire
 • LeaseExpired
 • LeaseExpiredPowerOff
 • ManagerLeaseAboutToExpire
 • ManagerLeaseExpired
 • ManagerReclamationExpiredLeaseModified
 • ManagerReclamationForcedLeaseModified
 • ReclamationExpiredLeaseModified
 • ReclamationForcedLeaseModified
 • VdiRegister
 • VdiUnregister

E-mailsjablonen bevinden zich in de map \Templates onder de serverinstallatiemap. Doorgaans is dit %SystemDrive%\Program Files x86\VMware\vCAC\Server. De directory \Templates bevat ook XSLT-sjablonen die niet meer worden ondersteund en evenmin kunnen worden gewijzigd.