Een Windows-server die dient als host voor het onderdeel Manager Service moet aan aanvullende vereisten voldoen naast die voor alle Windows-servers van IaaS.

Er mogen geen firewalls bestaan tussen een Manager Service-host en een DEM-host. Zie Poorten op IaaS Windows-server voor meer poortinformatie.

De vereisten zijn hetzelfde ongeacht of de Manager Service-host een primaire host of een back-uphost is.