Er is een alternatief voor het gebruik van de installatie-interface van vRealize Automation om het configuratiebeheerdersaccount en de eerste inhoud te maken.

Voer, in plaats van de interface te gebruiken, consoleopdrachten in om de configurationadmin-gebruiker en de eerste inhoud te maken. Het is mogelijk dat een fout in de interface optreedt nadat een deel van de procedure met succes is voltooid en dat u slechts enkele van de opdrachten nodig hebt.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u de logboeken en uitvoering van vRealize Orchestrator-werkstromen controleert en vaststelt dat bij de interface-installatie de configurationadmin-gebruiker is gemaakt, maar niet de eerste inhoud. In dat geval kunt u gewoon de laatste twee consoleopdrachten invoeren om de procedure te voltooien.

Probleem

In het laatste stadium van de installatie van vRealize Automation volgt u de procedure voor het invoeren van een nieuw wachtwoord, het maken van het lokale configurationadmin-gebruikersaccount en het maken van de eerste inhoud. Er treedt een onherstelbare fout op in de interface.

Oplossing

 1. Meld u aan bij de toepassingsconsole van vRealize Automation als rootgebruiker.
 2. Importeer de vRealize Orchestrator-werkstroom door de volgende opdracht in te voeren:
  /usr/sbin/vcac-config -e content-import --workflow /usr/lib/vcac/tools/initial-config/vra-initial-config-bundle-workflow.package --user $SSO_ADMIN_USERNAME --password $SSO_ADMIN_PASSWORD --tenant $TENANT
 3. Voer de werkstroom uit om de configurationadmin-gebruiker te maken:
  /usr/bin/python /opt/vmware/share/htdocs/service/wizard/initialcontent/workflowexecutor.py --host $CURRENT_VA_HOSTNAME --username $SSO_ADMIN_USERNAME --password $SSO_ADMIN_PASSWORD --workflowid f2b3064a-75ca-4199-a824-1958d9c1efed --configurationAdminPassword $CONFIGURATIONADMIN_PASSWORD --tenant $TENANT
 4. Importeer de ASD-blueprint door de volgende opdracht in te voeren:
  /usr/sbin/vcac-config -e content-import --blueprint /usr/lib/vcac/tools/initial-config/vra-initial-config-bundle-asd.zip --user $CONFIGURATIONADMIN_USERNAME --password $CONFIGURATIONADMIN_PASSWORD --tenant $TENANT
 5. Voer de werkstroom uit om de eerste inhoud te configureren:
  /usr/bin/python /opt/vmware/share/htdocs/service/wizard/initialcontent/workflowexecutor.py --host $CURRENT_VA_HOSTNAME --username $SSO_ADMIN_USERNAME --password $SSO_ADMIN_PASSWORD --workflowid ef00fce2-80ef-4b48-96b5-fdee36981770 --configurationAdminPassword $CONFIGURATIONADMIN_PASSWORD