Als u eerdere versies van vRealize Automation hebt geïnstalleerd, moet u opletten voor wijzigingen in het installatieproces voor deze versie.

  • Wanneer u zich na de installatie aanmeldt, wordt de beheerinterface van de vRealize Automation-appliance geopend op een nieuwe samenvattingspagina met systeeminformatie, statusinformatie en gebruiksstatistieken.
  • Op het tabblad Cluster van de beheerinterface van de vRealize Automation-appliance kunnen nu diverse statusstatistieken worden gerapporteerd.

    Als u de standaardclusterrapportage wilt wijzigen, bewerkt u het volgende bestand op de vRealize Automation-appliance.

    /etc/vcac/validation.properties

    Sommige bestandsinstellingen hebben ook invloed op de status van de samenvattingspagina.

  • In deze release worden gemelde problemen gecorrigeerd, zoals beschreven in de release notes.