Nadat u de toepassingen voor vRealize Automation hebt geconfigureerd, kunt u een load balancer instellen om het verkeer tussen meerdere instanties van de vRealize Automation-toepassing te verdelen.

De volgende lijst biedt een overzicht van de algemene stappen die vereist zijn bij het configureren van een load balancer voor vRealize Automation-verkeer:

  1. Installeer uw load balancer.
  2. Schakel sessieaffiniteit in, ook bekend als 'sticky' sessies.
  3. Zorg ervoor dat de time-out op de load balancer minstens 100 seconden is.
  4. Als uw netwerk of load balancer dit vereist, importeert u een certificaat naar uw load balancer. Voor informatie over vertrouwensrelaties en certificaten raadpleegt u Certificaatvertrouwensvereisten in een gedistribueerde implementatie. Voor informatie over het uitpakken van certificaten raadpleegt u Certificaten en persoonlijke sleutels uitpakken.
  5. Configureer de load balancer voor vRealize Automation-toepassing-verkeer.
  6. Configureer de toepassingen voor vRealize Automation. Zie Toepassingen configureren voor vRealize Automation.
Opmerking: Wanneer u virtuele toepassingen instelt onder de load balancer, doet u dit alleen voor virtuele toepassingen die zijn geconfigureerd voor gebruik met vRealize Automation. Als u niet-geconfigureerde toepassingen instelt, ziet u foutantwoorden.

Zie het technisch witboek vRealize Automation Load Balancing Configuration Guide voor meer informatie over load balancers.

Raadpleeg de handleiding vRealize Automation Referentie-architectuur voor informatie over schaalbaarheid en hoge beschikbaarheid.