Bij de minimale installatie worden de vereiste Distributed Execution Managers en de standaard vSphere-proxyagent geïnstalleerd. Na de installatie kan de systeembeheerder extra proxyagenten installeren (XenServer of Hyper-V bijvoorbeeld) met behulp van een aangepast installatieprogramma.

Procedure

  1. Accepteer op de pagina Distributed Execution Managers en vSphere-proxyagent de standaardwaarden of wijzig indien nodig de namen.
  2. Accepteer de standaardwaarde om een vSphere-agent te installeren, zodat inrichting met vSphere wordt ingeschakeld, of selecteer deze waarde niet.
    1. Selecteer vSphere-agent installeren en configureren.
    2. Accepteer de standaardwaarden voor agent en endpoint of typ een naam.
      Noteer de waarde van de Endpoint-naam. U moet dit soort informatie correct invoeren wanneer u de vSphere-endpoint opgeeft in de vRealize Automation-console. Anders kan de configuratie mislukken.
  3. Klik op Volgende.