Wanneer u NIC's toevoegt aan een vRealize Automation-installatie en u statische routes nodig hebt, kunt u een opdrachtpromptsessie openen om deze te configureren.

Voorwaarden

Meerdere NIC's aan vRealize Automation-toepassingen of IaaS-Windows-servers toevoegen.

Procedure

 1. Meld u als rootgebruiker aan op opdrachtregel van de vRealize Automation-toepassing.
 2. Open het routesbestand in een teksteditor.
  /etc/sysconfig/network/routes
 3. Zoek de default-regel voor de standaardgateway, zonder deze te wijzigen.
  Opmerking: Gebruik de beheerinterface vRealize Automation in plaats daarvan in gevallen waar de standaardgateway moet worden gewijzigd.
 4. Voeg nieuwe regels voor statische routes toe onder de regel default. Bijvoorbeeld:
  default 10.10.10.1 - -
  172.30.30.0 192.168.100.1 255.255.255.0 eth0
  192.168.210.0 192.168.230.1 255.255.255.0 eth2
 5. Sla het routesbestand op en sluit het.
 6. Start de toepassing opnieuw op.
 7. Herhaal het proces voor elke toepassing in HA-clusters.
 8. Meld u als beheerder aan bij de IaaS Windows-server.
 9. Open een opdrachtprompt als beheerder.
 10. Als u een statische route wilt configureren, voert u de opdracht route -p add in, waar -p de route behoudt na een herstart. Bijvoorbeeld:
  C:\Windows\system32> route -p add 172.30.30.0 mask 255.255.255.0 192.168.100.1 metric 1
  OK!

  Zie de Microsoft-documentatie voor meer informatie over het configureren van statische routes in Windows.