Als de SQL-database op een afzonderlijke host van de Manager Service is geïnstalleerd, moet de databasetoegang vanuit de Manager Service worden ingeschakeld. Als de Manager Service wordt uitgevoerd onder een gebruikersnaam die tevens eigenaar is van de database, hoeft u niets te doen. Als de gebruiker geen eigenaar is van de database, moet de systeembeheerder toegang verlenen.

Voorwaarden

Procedure

 1. Ga naar de submap Database in de map waarin u het ZIP-archief voor de installatie hebt uitgepakt.
 2. Pak het DBInstall.zip-archief uit op een lokale map.
 3. Meld u aan bij de databasehost als een gebruiker met de rol sysadmin in de SQL Server-instantie.
 4. Bewerk VMPSOpsUser.sql en vervang alle instanties van $(Service User) door de gebruiker (uit stap 3) met wiens account de Manager Service wordt uitgevoerd.
  Vervang ServiceUser niet in de regel die eindigt op WHERE name = N'ServiceUser').
 5. Open SQL Server Management Studio.
 6. Selecteer de database (standaard vCAC) in Databases in het linkervenster.
 7. Klik op Nieuwe query.
  Het venster SQL-query verschijnt in het rechtervenster.
 8. Plak de aangepaste inhoud van VMPSOpsUser.sql in het query-venster.
 9. Klik op Uitvoeren.

resultaten

De databasetoegang is nu ingeschakeld vanuit de Manager Service.