Voordat u vRealize Automation installeert, moet u rekening houden met verschillende implementatiebrede overwegingen.

Zie de vRealize Automation-ondersteuningsmatrix voor meer informatie over geavanceerde omgevingsvereisten, met inbegrip van ondersteunde versies van besturingssystemen en browsers.

Webbrowsers van gebruikers

Meerdere browservensters en -tabbladen worden niet ondersteund. vRealize Automation ondersteunt één sessie per gebruiker.

VMware Remote Consoles die zijn ingericht op vSphere, ondersteunen slechts een subset van door vRealize Automation ondersteunde browsers.

Software van derden

Alle software van derden moet over de recentste patches beschikken. Software van derden omvat Microsoft Windows en SQL Server.

Tijdsynchronisatie

Alle vRealize Automation-apparaten en IaaS Windows-servers moeten met dezelfde tijdbron worden gesynchroniseerd. U mag slechts één van de volgende bronnen gebruiken. Combineer geen tijdbronnen.

  • De vRealize Automation-apparaathost
  • Eén externe network time protocol (NTP)-server

Als u de vRealize Automation-apparaathost wilt gebruiken, moet u NTP uitvoeren op de ESXi-host. Zie VMware Knowledge Base-artikel 1318 voor meer informatie over tijdregistratie.

U selecteert de tijdbron op de pagina Installatievereisten van de installatiewizard.