Een Windows-server die de IaaS SQL-database host, moet aan bepaalde vereisten voldoen.

Uw SQL Server kan zich bevinden op een van uw IaaS Windows-servers of op een aparte host. Wanneer ze samen worden gehost met IaaS-onderdelen, komen deze vereisten hiervoor boven op de vereisten voor alle IaaS Windows-servers.

 • Deze release van vRealize Automation biedt geen ondersteuning voor standaardcompatibiliteitsmodus 130 voor SQL Server 2016. Als u een afzonderlijke, lege SQL Server 2016-database maakt voor IaaS, gebruikt u compatibiliteitsmodus 100 of 120.

  Als u de database maakt via het vRealize Automation-installatieprogramma, is de compatibiliteit al geconfigureerd.

  Hetzelfde gedrag geldt ook voor SQL Server 2017.

 • AlwaysOn-beschikbaarheidsgroep (AAG) wordt alleen ondersteund met SQL Server 2016 Enterprise of SQL Server 2017 Enterprise. Wanneer u AAG gebruikt, geeft u de FQDN van de AAG-listener op als de SQL Server-host. Stel DTC_Support = Per_DB in bij het maken van de AAG. Nadat de AAG is gemaakt, kunt u dit niet meer instellen.
 • Wanneer ze samen worden gehost met IaaS-onderdelen, configureert u Java.
  • Installeer Java 1.8, 64-bits, update 201 of hoger. Gebruik niet de 32-bits versie.

   De JRE is voldoende. U hoeft niet over de volledige JDK te beschikken.

  • Stel de omgevingsvariabele JAVA_HOME in op de Java-installatiemap.
  • Controleer of %JAVA_HOME%\bin\java.exe beschikbaar is.
 • Gebruik een ondersteunde SQL Server-versie uit de vRealize Automation-ondersteuningsmatrix.
 • Schakel het TCP/IP-protocol voor SQL Server in.
 • SQL Server bevat een modeldatabase die de sjabloon vormt voor alle databases die op de SQL-instantie worden gemaakt. Voor een correcte installatie van IaaS laat u de grootte van de modeldatabase ongewijzigd.
 • Doorgaans heeft de server meer hardware nodig dan de minimumhardware die beschreven is in IaaS Windows-servers.

  Zie Hardwarespecificaties en maximumwaarden capaciteit in de vRealize Automation Referentie-architectuur handleiding voor meer informatie.

 • Voordat u het vRealize Automation-installatieprogramma uitvoert, moet u accounts identificeren en rechten toevoegen in SQL. Zie Accounts en wachtwoorden.