Een vRealize AutomationIaaS DEM-werker die communiceert met en gegevens verzamelt van Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) moet aan extra vereisten voldoen, boven op de vereisten voor alle IaaS Windows-servers en DEM's in het algemeen.

  • U moet elke RHEV-omgeving aan het domein koppelen dat de DEM-werkerserver bevat.
  • De verificatiegegevens die worden gebruikt om het endpoint te beheren dat een RHEV-omgeving vertegenwoordigt, moeten beschikken over beheerdersprivileges voor de RHEV-omgeving. Wanneer u RHEV voor inrichting gebruikt, communiceert de DEM-werker met dat account en verzamelt hij er gegevens van.
  • De verificatiegegevens moeten ook voldoende privileges hebben om objecten te maken op de hosts in de omgeving.