Uw installatie van de infrastructuur Website Server en Distributed Execution Managers van de toepassing vRealize Automation kan niet doorgaan wanneer het wachtwoord voor uw IaaS-serviceaccount dubbele aanhalingstekens bevat.

Probleem

U ziet een bericht waarin wordt meegedeeld dat de installatie van de DEM's (Distributed Execution Managers) en Website Server van de toepassing vRealize Automation is mislukt vanwege ongeldige msiexec-parameters.

Oorzaak

In het wachtwoord voor de IaaS-serviceaccount staat een dubbel aanhalingsteken.

Oplossing

  1. Controleer of het wachtwoord voor uw IaaS-serviceaccount dubbele aanhalingstekens bevat als deel van het wachtwoord.
  2. Als uw wachtwoord dubbele aanhalingstekens bevat, maakt u een nieuw wachtwoord.
  3. Start de installatie opnieuw.