De Hyper-V-agent beheert de Hyper-V-serverinstanties. De XenServer-agent beheert de XenServer-serverinstanties.

Voorwaarden

 • Installeer IaaS, inclusief de webserver en de Manager Service-host.
 • Het vRealize AutomationIaaS-installatieprogramma downloaden.

 • Controleer of de Hyper-V Hypervisor-proxyagenten systeembeheerderverificatiegegevens hebben.
 • Controleer of de verificatiegegevens waaronder de agentservice moet worden uitgevoerd, beheerderstoegang tot de installatiehost hebben.
 • Controleer of alle XenServer- of Hyper-V-instanties op de hosts die door de agent moeten worden beheerd, verificatiegegevens op beheerdersniveau hebben.
 • Als u Xen-pools gebruikt, moeten alle knooppunten in de Xen-pool worden geïdentificeerd door hun volledig gekwalificeerde domeinnamen.

  vRealize Automation kan niet communiceren met een knooppunt of dit knooppunt beheren als dit niet is geïdentificeerd door de volledig gekwalificeerde domeinnaam ervan in de Xen-pool.

 • Configureer Hyper-V voor extern beheer om Hyper-V-servercommunicatie met vRealize AutomationHyper-V-proxyagenten in te schakelen.

  Raadpleeg de Microsoft Windows Server-documentatie voor informatie over hoe u Hyper-V kunt configureren voor extern beheer.

Procedure

 1. Klik met de rechtermuisknop op het installatiebestand setup__vrealize-automation-appliance-FQDN@5480.exe en selecteer Als administrator uitvoeren.
 2. Klik op Volgende.
 3. Accepteer de licentieovereenkomst en klik op Volgende.
 4. Geef op de aanmeldpagina de verificatiegegevens voor de beheerder van de vRealize Automation-toepassing op en controleer het SSL-certificaat.
  1. Typ de gebruikersnaam (dit is root) en het wachtwoord.
   Het wachtwoord is het wachtwoord dat u hebt opgegeven bij de implementatie van de vRealize Automation-toepassing.
  2. Selecteer Certificaat accepteren.
  3. Klik op Certificaat weergeven.
   Vergelijk de vingerafdruk van het certificaat met de vingerafdruk die is ingesteld voor de vRealize Automation-toepassing. U kunt het vRealize Automation-toepassingscertificaat bekijken in de clientbrowser als de beheerinterface van de vRealize Automation-toepassing is geopend op poort 5480.
 5. Selecteer Aangepaste installatie op de pagina met installatietypen.
 6. Selecteer Componentselectie op de pagina met installatietypen.
 7. Accepteer de hoofdinstallatielocatie of klik op Wijzigen en selecteer een installatiepad.

  Zelfs in een gedistribueerde implementatie zou het installeren van meerdere IaaS-onderdelen op dezelfde Windows-server in bepaalde gevallen kunnen worden overwogen.

  Als u meerdere IaaS-onderdelen installeert, moet u deze altijd installeren naar hetzelfde pad.

 8. Klik op Volgende.
 9. Meld u aan met beheerdersprivileges voor de Windows-services op de installatiemachine.
  De service moet op dezelfde installatiemachine worden uitgevoerd.
 10. Klik op Volgende.
 11. Selecteer de agent in de lijst Agenttype.
  • Xen
  • Hyper-V
 12. Voer een id voor deze agent in het tekstvak Agentnaam in.
  Houd de agentnaam, verificatiegegevens, endpointnaam en platforminstantie voor elke agent bij. U hebt deze informatie nodig om endpoints te configureren en om hosts toe te voegen in de toekomst.
  Belangrijk: Voor een hoge beschikbaarheid kunt u redundante agenten toevoegen en ze op een identieke manier configureren. Anders zorgt u ervoor dat de agenten uniek blijven.
  Optie Beschrijving
  Redundante agent

  Installeer redundante agenten op verschillende servers.

  Geef redundante agenten dezelfde naam en configureer ze op een identieke manier.

  Zelfstandige agent Wijs een unieke naam toe aan de agent.
 13. Communiceer de Agentnaam aan de IaaS-beheerder die endpoints configureert.
  Om toegang en gegevensverzameling in te schakelen, moet het endpoint gekoppeld zijn aan de agent die hiervoor is geconfigureerd.
 14. Configureer een verbinding met de IaaS Manager Service-host.
  Optie Beschrijving
  Met een load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van de load balancer voor het Manager Service-onderdeel in (mgr-svc-load-balancer.mycompany.com:443).

  Voer geen IP-adressen in.

  Zonder load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer in van de machine waarop u het Manager Service-onderdeel hebt geïnstalleerd (mgr-svc.mycompany.com:443).

  Voer geen IP-adressen in.

  De standaardpoort is 443.
 15. Configureer een verbinding met de IaaS-webserver.
  Optie Beschrijving
  Met een load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer van de load balancer voor het webserveronderdeel in (web-load-balancer.mycompany.com:443).

  Voer geen IP-adressen in.

  Zonder load balancer Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam en het poortnummer in van de machine waarop u het webserveronderdeel hebt geïnstalleerd (web.mycompany.com:443).

  Voer geen IP-adressen in.

  De standaardpoort is 443.
 16. Klik op Testen om de verbinding met elke host te controleren.
 17. Voer de verificatiegegevens in van een gebruiker met machtigingen op beheerdersniveau op de beheerde serverinstantie.
 18. Klik op Toevoegen.
 19. Klik op Volgende.
 20. (Optioneel) Voeg nog een agent toe.
  U kunt bijvoorbeeld een Xen-agent toevoegen als u eerder de Hyper-V-agent hebt toegevoegd.
 21. Klik op Installeren om de installatie te starten.
  Na enkele minuten verschijnt er een succesbericht.
 22. Klik op Volgende.
 23. Klik op Voltooien.
 24. Controleer of de installatie is gelukt.

Volgende stappen

Voor hoge beschikbaarheid kunt u een redundante agent voor uw endpoint installeren en configureren. Installeer elke redundante agent op een afzonderlijke server, maar geef de agenten dezelfde naam en configureer ze op identieke wijze.

De Hyper-V- of XenServer-agent configureren.