U kunt de opdracht vcac-Config.exe gebruiken om te controleren of een IaaS-server de toepassing vRealize Automation en SSO-toepassingscertificaten accepteert.

Probleem

U ziet autorisatiefouten wanneer u IaaS-functies gebruikt.

Oorzaak

Autorisatiefouten kunnen plaatsvinden wanneer IaaS niet de beveiligingscertificaten van andere onderdelen herkent.

Oplossing

 1. Open een opdrachtprompt als beheerder en ga naar de map Cafe opvra-installatiemap\Server\Model Manager Data\Cafe. Meestal is dit C:\Program Files (x86)\VMware\vCAC\Server\Model Manager Data\Cafe.
 2. Typ een opdracht met de indeling Vcac-Config.exe CheckServerCertificates -d [vra-database] -s [vRA SQL server] -v. Optionele parameters zijn -su [SQL-gebruikersnaam] en -sp [wachtwoord].
  Als de opdracht is geslaagd, wordt het volgende bericht weergegeven:
  Certificates validated successfully.
  Command succeeded.

  Als de opdracht mislukt, wordt een gedetailleerd foutbericht weergegeven.

  Opmerking: Deze opdracht is alleen beschikbaar op het knooppunt van het onderdeel Model Manager Data.