Stille vRealize Automation-installaties vereisen dat u vooraf een antwoordbestand in tekstindeling maakt.

Alle nieuw geïmplementeerde vRealize Automation-toepassings bevatten een standaardantwoordbestand.

/usr/lib/vcac/tools/install/ha.properties

Als u een stille installatie wilt uitvoeren, moet u met een teksteditor de instellingen in ha.properties aanpassen aan de implementatie die u wilt installeren. Hierna volgen enkele voorbeelden van instellingen en informatie die u moet toevoegen.

 • De licentiesleutel van vRealize Automation of uw pakket
 • FQDN's vanvRealize Automation-toepassing-knooppunten
 • De accountverificatiegegevens van de rootgebruiker van vRealize Automation-toepassing
 • FQDN's van IaaS Windows-servers die als webknooppunten, Manager Service-knooppunten enzovoort fungeren
 • Verificatiegegevens van de servicegebruiker van vRealize Automation, een domeinaccount met beheerdersrechten op de IaaS Windows- servers
 • FQDN's van load balancers
 • Parameters van SQL Server-database
 • Parameters van proxyagent om verbinding te maken met virtualisatiebronnen
 • Of het stille installatieprogramma moet proberen ontbrekende vereisten van IaaS Windows- servers te corrigeren

  Het stille installatieprogramma kan vele ontbrekende Windows-vereisten corrigeren. Sommige configuratieproblemen, zoals onvoldoende CPU, kan het stille installatieprogramma echter niet verhelpen.

Om tijd te besparen kunt u een ha.properties-bestand dat voor een andere implementatie is geconfigureerd en vergelijkbare instellingen heeft, hergebruiken en aanpassen. Ook wanneer u een niet-stille installatie van vRealize Automation uitvoert via de installatiewizard, maakt de wizard uw instellingen aan en slaat hij deze op in het bestand ha.properties. Het kan nuttig zijn om dit bestand te hergebruiken en aan te passen voor de stille installatie van een vergelijkbare implementatie.

De wizard slaat geen gebruikersspecifieke instellingen op in het bestand ha.properties, zoals wachtwoorden, licenties of certificaten.