Statuscontroles zorgen ervoor dat een load balancer alleen verkeer stuurt naar knooppunten die werken. De load balancer stuurt met een opgegeven frequentie een statuscontrole naar elk knooppunt. Knooppunten die de foutdrempelwaarde overschrijden ontvangen geen nieuw verkeer.

Voor werklastverdeling en failover kunt u meerdere vRealize Automation-toepassingen achter een load balancer plaatsen. Daarnaast kunt u meerdere IaaS-webservers en IaaS Manager Service-servers achter hun respectieve load balancers plaatsen.

Wanneer u load balancers gebruikt, mag u niet toestaan dat de load balancers om het even wanneer tijdens de installatie statuscontroles sturen. Statuscontroles kunnen de installatie verstoren of onvoorspelbaar gedrag veroorzaken tijdens de installatie.

  • Wanneer u vRealize Automation-toepassingen of IaaS-onderdelen implementeert achter bestaande load balancers, moet u de statuscontroles op alle load balancers in de voorgestelde configuratie uitschakelen voordat u onderdelen installeert.
  • Na het installeren en configureren van alle vRealize Automations, inclusief alle vRealize Automation-toepassingen en IaaS-onderdelen, kunt u de statuscontroles weer inschakelen.