vRealize Automation-IaaS-onderdelen gebruiken certificaten en SSL om communicatie tussen onderdelen te beveiligen. In een minimale installatie die wordt gebruikt voor Proof of Concept-doeleinden, kunt u zelfondertekende certificaten gebruiken.

In een gedistribueerde omgeving verkrijgt u een domeincertificaat van een vertrouwde certificeringsinstantie. Voor informatie over het installeren van domeincertificaten voor IaaS-onderdelen, raadpleegt u IaaS-certificaten installeren in het hoofdstuk over gedistribueerde implementatie.